Lidem na Turnovsku se nelíbí chystaná úprava zákona o územně správním členění státu. Ta totiž počítá s tím, že by nově území takzvané obce s rozšířenou působností muselo spadat pod jeden okres. Obec s rozšířenou působností Turnov se ale rozkládá na území hned tří okresů – semilského, libereckého a jabloneckého.

Podle představ ministerstva vnitra by se proto měla turnovská obec s rozšířenou působností buď rozdělit do jednotlivých okresů, nebo celá přičlenit k okresu Liberec. Ani jedno řešení se lidem na Turnovsku nezamlouvá. V obou variantách by to pro část obyvatel znamenalo, že by na některé úřady museli jezdit dál než dnes.

Podpisy pod petici začali na Turnovsku sbírat loni na podzim během komunálních voleb. Cílem bylo získat deset tisíc podpisů, což se však nepodařilo. „Protože se zákon bude projednávat nejspíš někdy v březnu, rozhodli jsme se, že sběr podpisů už ukončíme a ty nashromážděné tam odešleme, aby nepřišly vniveč,“ vysvětlil starosta Turnova Tomáš Hocke. Peticí se teď bude zabývat sněmovní petiční výbor.

„Snažíme se jednat s politickými stranami, které mají své zástupce v Libereckém kraji. Jak velkou podporu náš požadavek bude mít, se ale uvidí až při projednávání toho zákona,“ netroufl si odhadnout výsledek Hocke. Vedení Turnova o problematice jednalo i s náměstkem ministerstva vnitra Petrem Mlsnou. „Pan náměstek nám přislíbil, že se pokusí dojednat výjimku, aby i dál zůstal zachován stávající stav,“ uvedl Hocke. 

Ačkoli v Turnově sní právě o svém vlastním okrese, se zachováním stávajícího uspořádání by se podle Hockeho také spokojili. „Chápeme, že vytvoření nového okresu Turnov by mohl být problém. Pro nás je zcela zásadní, aby zůstaly pohromadě obce ve stávajícím obvodu obce s rozšířenou působností. Chceme to my a chtějí to i ty obce,“ předeslal starosta.

VŠICHNI ZA JEDNOHO

Podporu Turnovu vyjádřila svými usneseními jednotlivá obecní zastupitelstva. Na své straně mají Turnovští také Liberecký kraj. „Záměr přiřadit obec s rozšířenou působností Turnov k okresu Liberec vnímám jako nejhorší možné řešení. To, že by vznikl mimořádně velký okres Liberec a mimořádně malý okres Semily, by bylo z pohledu zajištění veřejné správy nešťastné.

Rada kraje proto podpořila vznik samostatného okresu Turnov,“ řekl už před časem hejtman Martin Půta. Kdy budou novelu zákona projednávat poslanci, zatím přesně stanoveno není. Liberecký kraj má pouze čtyři okresy. Jeho čtvrté největší město Turnov ale spadá pod okres Semily. Ty jsou přitom o necelou polovinu menší.