Obchody, kanceláře, byty, komerční služby. 
O uliční zástavbě na třídě 1. máje naproti finančnímu úřadu se mluví od roku 2008. Vyrůst tu má komplex pěti budov za půl miliardy korun. Blíží se konec roku 2015 a po domech ani památka. A jak se zdá, ulice hned tak dostavená nebude. Liberečtí radní totiž neschválili změnu v projektu, který připravuje společnost S Group (Syner) a Investing CZ.

Změna se týkala budov A a B, konkrétně parkování. Původní záměr počítal s tím, že parkovací domy budou pod úrovní terénu.
Nad nimi měl vzniknout vnitroblok plný zeleně. Příjezd do garáží měl být ze Slavíčkovy ulice. Teď ale investor žádal o to, zda by se podzemní garáže nemohly změnit na nadzemní, přičemž nájezdová rampa by vedla z ulice Matoušovy.

Na změnu by doplatili lidé

„Předloženou žádost jsme posoudili s tím výsledkem, že je třeba se držet už vydaného územního rozhodnutí. Tedy že nadzemní garáže nepřicházejí v úvahu. Změna projektu by totiž výrazně ztížila podmínky lidem, kteří bydlí v okolních domech," řekla náměstkyně po územní plánování Karolína Hrbková.

„Jde o to, že plánovaný komplex je už v tom navrženém projektu dost nalepený na stávající věžový dům. A změna podzemních garáží na nadzemní by komfort obyvatel v okolí ještě víc zhoršila," vysvětluje primátor Tibor Batthyány. Investor se ale odvolává na problémy s terénem. Jak radním vysvětloval Miloslav Otta z S Group, je v místě spousta navážek, pod kterými je pevná žula.

„Tvrdí, že nemají ekonomicky a technicky výhodné řešení, které by umožnilo podzemní garáže realizovat. Navíc, pokud by prý šli hodně hluboko, mohli by ohrozit stabilitu vedlejšího věžáku. Technologie, která by vše zastabilizovala, by podle nich celý projekt výrazně prodražila," dodává Batthyány. Ceny plánovaných bytů by byly hodně nad obvyklou cenou a to si nemůže investor dovolit. Radní přesto trvají na tom, aby se S Group držel schváleného územního rozhodnutí.

„Dohoda je taková, že pokud se budou dělat změny 
v projektu, tak pouze takové, které nebudou mít negativní dopad na lidi v okolních domech," upřesnila Hrbková. Kdy se začne stavět, tak není v tuto chvíli vůbec jasné.