„Kvůli hygienickým opatřením v souvislosti se sílící koronavirovou pandemií jsme se rozhodli Pocty hejtmana dočasně odložit,“ uvedl. „Na celém oceňování není nejhezčí samotný diplom nebo hejtmanský dukát, ale samotné setkání a možnost promluvit o svém životě,“ zdůvodnil posun akce.

Náhradní termín není ještě přesně stanoven, podle vedení úřadu patrně půjde o první polovinu prosince. „Věřím, že to bude ještě letos,“ doplnil Půta s tím, že rušit akci, která má svou tradici a je způsobem, jak veřejně ocenit lidi, kteří pro kraj mnoho dobrého udělali, úplně zrušit nechce.

Zároveň v mimořádném prohlášení v neděli večer vyzval spolu s šéfem krajské hygieny Vladimírem Valentou obyvatele kraje nejen k důslednému dodržování všech hygienických opatření, ale také k lidské sounáležitosti. „Vedle centrálně organizovaných vládních opatření máme každý z nás ve svých rukou i jednu z nejúčinnějších zbraní proti epidemii, a to lidskou solidaritu a sounáležitost,“ prohlásil.

Vyzval proto veřejnost, aby se snažila pomáhat nejvíce ohroženým skupinám lidí, kteří by měli minimalizovat své kontakty. „Obracíme se proto na každého z vás, kdo má ve svém okolí někoho v ohrožené věkové skupině nebo někoho se zdravotními problémy, abyste jim poskytli pomoc při zajištění potřeb běžného života,“ apeloval.

Zároveň se obrátil s prosbou na obce a města Libereckého kraje, aby znovu spustily systém pro pomoc seniorům a dalším potřebným lidem, který Liberecký kraj organizoval v jarních měsících s pomocí neziskového sektoru a dobrovolnických organizací.

Pocty hejtmana se udílejí od roku 2006 a obdrželo je 88 osobností – například sbormistr Severáčku Petr Pálka, architekt Karel Hubáček, válečný veterán Stanislav Hnělička, dirigent Ladislav Bareš nebo bývalý šéf krajského traumacentra a ředitel krajské nemocnice Richard Lukáš. Jména letošních laureátů hejtman nezveřejnil.