Na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje z důvodu vyšší četnosti požárů v přírodním prostředí a v souvislosti s výstrahou ČHMÚ na nebezpečí požárů, oznámil hejtman Libereckého kraje dne 26. 7. 2018 od 12:00 hodin začátek doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území Českolipska. V tomto období, které platí až do odvolání, je nutné, aby občané dodržovali povinnosti vedoucí k zajištění požární bezpečnosti.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je nad rámec celoročních povinností zakázáno:

- rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty ve volné přírodě pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích

- provozovat pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti (např. létající přání, lampiony, pochodně)

- provozovat jízdy parních lokomotiv

- platí zvláštní podmínky k zabezpečení požární ochrany při sklizni obilovin, řepky a sklizni celých rostlin systémem silážování drtě stanovení v článku 6 nařízení Libereckého kraje č. 3/2016

Mezi celoroční povinnosti, na které je v době zvýšeného nebezpečí požáru brát zřetel, patří například zákaz:

- kouření v lese

- rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně v lese (mimo vyhrazená tábořiště) a do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa

- odhazování hořících nebo doutnajících předmětů v lese

- jezdit a stát s motorovými vozidly v lese

Podrobný soupis všech stanovených povinností fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob naleznete v nařízení Libereckého kraje č. 3/2016 ze dne 28. 6. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

O zvýšeném počtu požárů v přírodním prostředí svědčí statistika HZS Libereckého kraje. Jen v období od začátku letošního června až do dnešního dne evidujeme 92 požárů travních, lesních nebo polních porostů a ve dvou případech došlo k požáru zemědělské techniky. Oproti tomu v roce 2017 zasahovali hasiči ve stejném období u 45 požárů porostů.

TZ