Které historické osobnosti si vážíme nejvíce? Pokud bychom největšího z Čechů zvolili podle toho, kolik ulic v českých, moravských a slezských městech nese jeho jméno, vítězem by se stal „učitel národů“ Jan Amos Komenský. Jmenuje se po něm 473 ulic či náměstí po celé zemi.

Deník to zjistil v analýze názvů více než 80 tisíc tuzemských ulic, kterou provedl u příležitosti 100. výročí vzniku Československa.

„Vzdělání je hodnota, kterou asi nikdo nezpochybňuje. A tak je přirozené, že jméno jejího reprezentanta Jana Amose Komenského je první volbou, zvláště pokud je v blízkosti škola,“ hodnotí analýzu pojmenování ulic jazykovědec Karel Oliva.

Druhou příčku mezi historickými osobnostmi v počtu ulic, náměstí či tříd drží mistr Jan Hus. Kněz, reformátor a kazatel dal jméno 433 z nich.

Třetí pozici drží obrozenec a spoluzakladatel Sokola Miroslav Tyrš se 405 ulicemi. I on má tu „svou“ ve městě, kde se jako Friedrich Emmanuel Tirsch narodil, tedy v Děčíně.

LIBERECKÉ TOP 10

J. A. Komenský

Původně se tato ulice jmenovala Franz Clam-Gallas-Strasse, 1925 došlo k překladu do češtiny, aby v roce 1935 získala nový neměcký název Comeniusstrasse. O tři roky později se vrátil původní název a v roce 1939 získala ulice nové označení, a to Peter-Donnhäuser-Strasse podle významného sudetoněmeckého politika. Od roku 1945 se ustálil současný název. 

close Komenského ulice, 1938, letecký snímek info Zdroj: http://marushkapub.liberec.cz zoom_in   close Komenského ulice, 2015, letecký snímek info Zdroj: http://marushkapub.liberec.cz zoom_in

Bedřich Smetana

Na počátku se ulice jmenovala Altpaulsdorfer Strasse, posléze v překladu Pavlovická. Současný název se používá od roku 1945.

Jan Hus

Původní pojmenování Langen Weg se vztahovalo k jedné z nejdelších libereckých ulici. Posléze došlo k přejmenování na Krankenhausgasse a následně Stefanstrasse. V roce 1904 se začal používat název Heinrich-Liebig-Strasse, aby ho v roce 1920 vystřídalo nové označení, a to Spitalgasse. Poté se použily dřívější názvy, jen přeložené do češtiny a ulice se Husova jmenuje od roku 1945. 

close Nemocniční areál, 30. léta info Zdroj: Kniha o Liberci zoom_in

Miroslav Tyrš

Na počátku stála Hofgasse, následně Felsengasse a od roku 1935 Franz-Clam-Gallas-Strasse. Tyršova se ulice jmenuje opět od roku 1945.

close Tyršova ulice, 1938, letecký snímek info Zdroj: http://marushkapub.liberec.cz zoom_in   close Tyršova ulice, 2015, letecký snímek info Zdroj: http://marushkapub.liberec.cz zoom_in

Karel Havlíček

Havlíčkova ulice se původně jmenovala Sandberggasse podle svého písčitého povrchu. Poté se z ní stala Schwanengasse a v roce 1945 se ustálilo označení Havlíčkova.

Jan Žižka

Nejdříve byste našli Andreas Hofer Platz a poté Albrecht Dürer Platz podle německého malíře, v roce 1935 se začal používat český překlad. V roce 1945 se z náměstí Albrechta Dürera stalo Štefánikovo náměstí a posléze Žižkovo

close Žižkovo náměstí, 1938, letecký snímek. info Zdroj: http://marushkapub.liberec.cz zoom_in   close Žižkovo náměstí, 2015, letecký snímek. info Zdroj: http://marushkapub.liberec.cz zoom_in

Tomáš Masaryk

Belvederestrasse podle zahradní restaurace Belvedere stojící na místě dnešní budovy Lidových sadů. Následně získává ulice pojmenování podle císaře Josefa II. a v roce 1920 byste zde našli Siebenhäuser Strasse (Sedmidomky). Od roku 1929 se ulice jmenovala podle 8. libereckého starosty Bayer Strasse a v roce 1945 Šamánkova ulice podle českého lékaře Václava Šamánka. V roce 1960 byste se procházeli po Leninově ulici a v roce 1991 se z ulice stává Masarykova.

close Masarykova ulice, 1893 info Zdroj: Kniha o Liberci zoom_in   close Masarykova třída, 1992 info Zdroj: Kniha o Liberci zoom_in

Božena Němcová

Původní označení Karlgasse se v roce 1925 přeložilo do češtiny jako Karlova ulice a v roce 1945 získala ulice jméno po významné české spisovatelce. 

close Ulice Boženy Němcové, 1938, letecký snímek info Zdroj: http://marushkapub.liberec.cz zoom_in   close Ulice Boženy Němcové, 2015, letecký snímek info Zdroj: http://marushkapub.liberec.cz zoom_in

František Palacký

Původně Felix-Dahn-Strasse podle německého autora historických románů. Český překlad Palackého se používá od roku 1945.

Alois Jirásek 

Nejdříve se ulice jmenovala podle německého dramatika Friedricha von Schillera, poté Hebbelstrasse a Jírova a v roce 1945 se ustálilo označení Jiráskova.

close Jiráskova ulice, 1938, letecký snímek. info Zdroj: http://marushkapub.liberec.cz zoom_in   close Jiráskova ulice, 2015, letecký snímek. info Zdroj: http://marushkapub.liberec.cz zoom_in

„ZAHRADNÍ“ DOMINUJE

Když se přestaneme soustředit jen na historické osobnosti, zjistíme, že nejvíc ulic v tuzemských městech nese název Zahradní (693) před Krátká (589) a Nádražní (517). Což je logické, neb jak uzavírá Oliva: „V nejstarších dobách se pojmenování ulic vytvářela samovolně: místo, kde se prodávalo uhlí, dostalo přirozeně název Uhelný trh.“