3 350 000 kilogramů stlačeného zemního plynu. Tolik musí liberecký dopravní podnik (DPMLJ) odebrat z plničky, kterou si sám nechal postavit. Pokud každý měsíc neodebere a nezaplatí 25 tisíc kilogramů CNG, zaplatí sankce. A to až do konce roku 2025, přestože smlouvy na provozování dopravy má uzavřeny jen do roku 2019. Na kontroverzní smlouvu upozornili minulý týden někteří zastupitelé.

Plničku na CNG si v Jablonci nad Nisou nechal DPMLJ postavit společně se společností BusLine v roce 2010 a svěřil ji do podnájmu soukromé společnosti Dopravní podnik Česká Lípa (dnes Rybratex). Už v roce 2012 Deník upozorňoval na to, že ačkoli je DPMLJ polovičním investorem plničky, jeho autobusy ji zpočátku vůbec nevyužívaly. To se změnilo až v roce 2014.

Právě z tohoto roku pochází dodatek ke smlouvě o nájmu, podle zastupitelů problematický hned z několika důvodů. „Doba nájmu plničky přesahuje životnost zařízení,“ připomněl zastupitel Josef Šedlbauer (Změna). Hrozí proto podle něj další investice do údržby plničky. „Dodatek byl navíc podepsán krátce po tehdejších komunálních volbách,“ upozornil. Společně se svým kolegou Jaromírem Baxou se roky pokoušel přimět DPMLJ, aby jim smlouvu poskytl. To se povedlo až nyní.

„Smlouva je poplatná době uzavření a tehdejší situaci na trhu,“ odmítla kritiku mluvčí DPMLJ Martina Poršová a dodala, že sporný dodatek prošel už některými doporučenými úpravami.

Třeba doba možné opce se z původního termínu v roce 2044 zkrátila na rok 2031. Zvýšil se i objem CNG, který může DPMLJ „legálně“ odebírat z jiných plniček. Podle Šedlbauera však zůstává ve smlouvě několik podivných ustanovení. „DPMLJ podle smlouvy odebírá CNG za cenu o 3 koruny nižší, než je cena pro běžného zákazníka. Plnička je ale neveřejná,“ poukazuje Šedlbauer. Podle Poršové je aktuální cena plynu pro dopravní podnik 19,15 korun za kilogram.

Dopravní podnik také musí stále odebírat 25 tisíc kilogramů plynu měsíčně, aby nezaplatil pokutu. „Dosud jsme na těchto sankcích nezaplatili nic,“ ujistila Poršová. Když se podniku nepovedlo v listopadu a prosinci 2014 stanovené množství vyčerpat, sepsaly společnosti nový dodatek a závazek odběru přenesly do dalšího období.

Podle Šedlbauera je smlouva dalším důkazem toho, jak společnost BusLine vytahuje z dopravního podniku peníze. Upozornil rovněž na to, že v registru smluv dodnes visí verze smlouvy se začerněnými klíčovými údaji. „Smluvní strany považují smlouvu za obchodní tajemství podle definice zákona,“ odůvodnila to mluvčí Poršová.

Smlouvu kritizoval už i hloubkový audit, který si DPMLJ vypracoval v roce 2015. „Ekonomický záměr, jakož i okolnosti investice, nejsou auditorovi jasné,“ napsal tehdy auditor Ondřej Šnejdar. „Podle názoru auditora a na základě provedené právní analýzy byl porušen zákon o veřejných zakázkách tím, že tato zakázka nebyla zadána postupem podle zákona o veřejných zakázkách,“ dodal.