Následovat budou dvě reprízy, a to v pátek 31. března v 9.55 na ČT1 a v neděli 2. dubna v 17.05 na ČT2. „Spousty rodičů se dnes snaží o rodičovství dozvědět víc a v rámci svého pátrání mohou přijít i na to, že by sami mohli být skvělými pěstouny, kterých je v České republice kriticky málo,“ řekla kreativní producentka Jiřina Budíková.

Náhradní rodinnou péči podporuje i samotný Liberecký kraj, kde je počet zájemců o její vykonávání dlouhodobě nízký. V roce 2021 přijal krajský úřad 29 nových žádostí, což je nejméně za poslední čtyři roky, přičemž dětí, pro které se aktivně vyhledávají náhradní rodiny, je v regionu v současné době kolem 160. V kraji běží od roku 2015 kampaň Mít domov a rodinu – Samozřejmost nebo vzácnost? Jejím cílem je propagace náhradní rodinné péče a získávání nových pěstounů či osvojitelů. Pracovní skupina realizuje aktivity pro vyhledávání náhradních rodičů a nastavuje kampaň tak, aby oslovovala veřejnost po celém kraji.

„Počet zájemců o vykonávání náhradní rodinné péče je však v našem kraji dlouhodobě nízký. Proto jsem velmi rád, že kampaň vznikla a má i svou tradici,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Petr Tulpa.

Zatímco osvojení nebo-li adopce je trvalé a mezi osvojitelem a dítětem vznikne stejný příbuzenský vztah jako mezi rodičem a dítětem, tak pěstounská péče trvá po takovou dobu, po kterou ji dítě potřebuje. Pěstoun o dítě osobně pečuje, žije s ním, ale není jeho zákonným zástupcem. Pěstouni se hledají často pro děti starší, sourozenecké skupiny, ale také děti s nějakým hendikepem, či děti minoritního etnika. Vždy záleží na žadatelích, jak jsou tolerantní. Jednou z „nenáročných“ pěstounek je Magda Bucharová Hasanová, která se této záslužné činnosti věnuje dvacet let. „Přemýšlela jsem, co má v životě smysl, a pěstounská péče mě oslovila. Nemusím porodit děti, abych je milovala,“ zdůraznila pěstounka.

V rámci kampaně vydal krajský úřad pro zájemce o náhradní péči brožuru Něco málo o náhradní rodinné péči, která obsahuje základní informace o formách náhradního rodičovství a procesu, jak se stát náhradním rodičem, stejně jako kontakty na subjekty v Libereckém kraj, které jsou zapojené do systému náhradní rodinné péče. Brožuru lze stáhnout v elektronické verzi na webové stránce www.rodinalk.cz, kde se nalézají veškeré informace ke kampani. Nechybí zde ani rozhovory, například s pěstounskými rodinami o tom, jaké je to být pěstounem, či s psycholožkou.