Zaplatil jsem za auto, které jsem nikdy neměl, a které dokonce ani nebylo v České republice nikdy přihlášeno. Je to naprosto absurdní a už nevím, na koho se mám obrátit. Petr Werner

„V minulosti jsem si u společnosti Triglav pojistil auto, které jsem tehdy měl a byl jsem maximálně spokojený, byl jsem u nich sedm let a spolu se mnou i celá naše rodina, ale pak přišla výzva, že mám zaplatit povinné ručení za BMW, které neexistuje, nikdy nebylo přihlášeno v České republice, ani nebylo podle BMW vyrobeno," řekl Werner. Požadovaných několik tisíc korun proto nezaplatil. Rovněž odmítl zaplatit i úroky z prodlení ve výši 325 korun. Považoval to za špatný vtip.

„Podle naší evidence nebylo dosud řádně uhrazeno roční pojistné ze soukromého pojištění ve výši 5270 korun," stojí v upomínce od Triglavu, který nakonec, když peníze nedorazily na účet, pojistnou smlouvu zrušil. To bylo na přelomu let 2008 a 2009.

Triglav předal věc právníkům. Následoval exekuční příkaz a s ním další náklady (náhrada nákladů předcházejícího řízení ve výši 8220 korun a náklady exekučního řízení v předpokládané výši 14 208 korun). „Soudní exekutor rozhodl o provedení exekuce srážkou ze mzdy či jiného příjmu," uvedla za Exekutorský úřad Chrudim Simona Suchánková.

Existenční problémy

Petru Wernerovi z výplaty zbývalo asi 1500 korun, proti rozhodnutí exekutorů se začal bránit a peníze chce zpět. Domáhá se spravedlnosti. V ruce má podle svých slov pádný důkaz, že ona spravedlnost stojí na jeho straně.

O exekuci jsem nevěděl. Přišel jsem na to až ve chvíli, kdy jsem chtěl v obchodě platit kartou a ona byla zablokovaná. Rok a půl mi zůstávalo jen 1500 korun na měsíc. Petr Werner

V pojistné smlouvě Triglavu je totiž uvedeno číslo karoserie zmiňovaného BMW, které ale registr vozů neeviduje.

„Na svoji osobu jste v působnosti našeho registru nikdy neměl zaregistrované dané vozidlo," stojí v odpovědi z libereckého magistrátu, z odboru dopravy, kterou má Deník k dispozici spolu s dalšími podklady. Mladý muž se obrátil i na soud.

„Pokud jste s platebním rozkazem nesouhlasil, měl jste proti němu podat odpor a své námitky uvést v jeho odůvodnění.

Protože odpor podán nebyl, nabyl platební rozkaz právní moci a na jeho základě pak byla usnesením soudu nařízena exekuce," odpověděl Wernerovi místopředseda okresního soudu v Liberci Stanislav Štěpánek.

Na to mladý muž reagoval takto: „Nemohl jsem se odvolávat, když jsem o exekuci vůbec nevěděl. Vůbec tomu celému nerozumím, jak mohli udělat takový kiks?!" Petr Werner spekuluje, že k pochybení možná došlo ve chvíli, kdy Triglav přecházel na digitální systém. Každopádně, údajný dluh už splatil a po roce a půl se těší na celou výplatu. „Bez pomoci rodiny bych to vůbec nezvládl a neprávem zabavené peníze chci zpět."

Deník oslovil i pojišťovnu Triglav, aby se k věci vyjádřila. Pojišťovna zaslala vyjádření až nyní:

„Pan Werner měl s Triglav pojišťovnou platně uzavřenou pojistnou smlouvu. Nezaplatil nicméně pojistné, na což reagovala Triglav pojišťovna standardním procesem - zaslala panu Wernerovi upomínku o zaplacení. Upomínka byla na Triglav pojišťovnu vrácena z důvodu nevyzvednutí. Proto byla smlouva následně převedena do vymáhacího procesu mandátní společnosti. Vymáhání skončilo na úrovni exekuce, kdy došlo k uhrazení všech souvisejících splatných závazků. Triglav pojišťovna v komunikaci s klientem nijak nepochybila. Klient za celou tuto dobu pouze jednou kontaktoval pobočku, a to v době, kdy již byl vymáhací proces v běhu. Klient nedoložil žádné podklady ke svému tvrzení, že nikdy nevlastnil pojištěné vozidlo. Pan Werner byl pracovnicemi pojišťovny informován o tom, že vzhledem k předání pohledávky externí společnosti je třeba, aby tam písemně podal odpor proti vymáhání a doložil, že nebyl vlastníkem vozidla. Nic takového ovšem neučinil. Za velmi podstatné považujeme fakt, že případ sahá do roku 2008 a ve věci bylo již pravomocně rozhodnuto," uvedl za Triglav Tomáš Skolek.