Takzvaná zdravotnická linka je navrhována s výchozí stanicí na terminálu MHD s tím, že zastávkami jsou Šaldovo náměstí, v ulici Husova u dnešní vrátnice, klášter, stávající zastávka Poliklinika, Šaldovo nám, s konečnou zastávkou opět Fügnerova.

„O tomto jsme už mluvili, nyní Rada města Liberce schválila záměr a trasování nemocniční linky. Po všech stavebních úpravách bychom měli jezdit od 1. ledna příštího roku,“ informoval náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc s tím, že finanční rámec je odhadnut na 1,5 milionu korun ročně.

Díky lince se tak zkrátí docházková vzdálenost do areálu nemocnice, a zejména do EUC Kliniky v Klášterní ulici. Nyní jsou tyto budovy pro pacienty se zdravotními komplikacemi pěšky těžce dostupné, potažmo ve velkých odchozích vzdálenostech, než jsou občané mnohdy schopni sami zvládnout.