Oznámení sdílela na svém facebookovém profilu Fakulta dopravní ČVUT v Praze, na jejímž založení se podílel a v letech 1993 až 2000 a 2006 až 2010 zde zastával funkci děkana. Profesor během své kariéry působil na několika prestižních zahraničních univerzitách a pronikl i do politiky, když v roce 1998 krátce působil jako ministr dopravy a spojů jako člen kabinetu Josefa Tošovského.

Petr Moos se narodil 3. února 1946 v Praze. Mimo své vědecké a pedagogické činnosti v oblasti dopravního inženýrství pak v letech 1998 až 1999 mimo jiné působil i v dozorčí radě ČD. Měl výraznou vazbu i na Liberecký kraj a stal se držitelem Pocty hejtmana Libereckého kraje za ro 2022 za celoživotní přínos v oblasti dopravního inženýrství a vysokoškolského vzdělávání v oboru dopravy. „Odborná veřejnost ho po celém světě respektovala v oblasti vysokého školství či rozvoje dopravy v České republice. V Libereckém kraji dlouhodobě spolupracoval s Technickou univerzitou v Liberci. Byl vedoucím týmu, který připravoval rozšíření Krajské nemocnice Liberec o další, zcela klíčový, objekt Centra urgentní medicíny,“ uvedl mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

V zahraničí publikoval mimo jiné v USA, Japonsku, Španělsku či Švédsku. Od prezidenta Miloše Zemana také obdržel v roce 2015 medaili Za zásluhy. „Byl také zdrojem hluboké inspirace a odhodlání pro každého z nás. Dovolte nám vyjádřit upřímnou soustrast rodině, blízkým i přátelům pana profesora,“ stojí v prohlášení Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

V posledních letech si liberecká veřejnost spojovala jeho jméno právě s plánovaným rozšířením Krajské nemocnice Liberec. Jako člen představenstva se podílel na projektu Centra urgentní medicíny, jehož výstavba je v plném proudu. „Krajské nemocnici se podařilo vytvořit takový objekt, ve kterém jsou procesy nádherně provázané. To v současnosti není a podepisuje se to na větší zátěži lékařů a sestřiček a ani pro pacienty to není úplně komfortní,“ okomentoval v minulosti modernizaci Moos.

Zavzpomínal na něj i jeden z jeho nejbližších spolupracovníků, a generální ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš. „Pan profesor Petr Moos byl mužem mnoha velkých nadání, která byla korunována hlubokou moudrostí. Pracoval s námi žalostně krátkých deset let. Každého z nás během té doby poznamenal tím nejkrásnějším způsobem. Modernizace KNL bude na vždycky spojena s jeho působením. Jeho přínos je rozhodující. Zůstává nezapomenutelným vůdcem projektu a všech, kdo se na něm podílí. Jeho optimismus mnohokrát posílil každého, komu se v průběhu příprav nedostávalo naděje. Bude nám chybět jeho milé, uctivé jednání a vznešenost, s jakou svou vůdčí roli vykonával. Bude nám chybět upřímný, pevný stisk jeho pravice. Náš svět už nebude stejný jako dřív. Avšak vím, že při vzpomínce na něj zasvítí slunce, tiše se ozve milá melodie a běh času se zpomalí,“ řekl Lukáš.

Čest jeho památce.