„Současný vizuální styl je nejednotný a neodpovídá moderním potřebám naší univerzity,“ podotkl rektor TUL Miroslav Brzezina. Univerzita na základě portfolií a referencí vybrala pětici, která má své návrhy předložit začátkem tohoto srpna. „Ke změně vizuálního stylu přistupujeme s respektem. Do procesu výběru nového vizuálu jsme také zapojili všechny naše fakulty i zástupce akademického senátu a dalších součástí, protože nejen univerzita jako celek, ale i ony samostatně se budou novou vizuální identitou prezentovat,“ doplnil Brzezina.

Na výzvu zareagovalo více jak čtyřicet zájemců a bylo jich vybráno pět: Filip Dědic – Anežka Minaříková – Marek Nedelka, Klára Kvízová Graphics, Studio COLMO, Sudetype a Toman Design. Nyní mají za úkol vypracovat své návrhy vizuální identity Technické univerzity v Liberci, které 9. srpna představí porotě. Ta z nich vybere tři nejlepší řešení. „Směrodatný pro nás bude úsudek odborné části komise. Usednou v ní renomovaní grafičtí designéři, kteří působí na třech tuzemských vysokých školách,“ upřesnil rektor.

V dalším kole vybere porota ze tří nejlepších návrhů ten vítězný. Jeho autor obdrží zakázku na realizaci grafického řešení vizuální identity Technické univerzity v Liberci včetně licence. „Technická univerzita v Liberci je progresivní školou, a proto oceňujeme, že se chce posunout i v oblasti vizuální komunikace. Do soutěže se přihlásilo mnoho kvalitních a zkušených studií, a tak věříme, že splní zadání a výsledek se stane identitou, která bude TUL sloužit dlouhá léta a pomůže jí v komunikaci jak interně, tak navenek s potenciálními studenty i partnery,“ zdůraznila ředitelka Czechdesign Jana Vinšová.