Mezi jinými i domovy důchodců a Jedličkův ústav čelí nebezpečí nedostatku financí. Stát totiž opět snížil dotace na provoz krajských příspěvkových organizací. Roku 2009 činil státní příspěvek Libereckému kraji 290 milionů korun, letos to má být 267 milionů.

„Za rok 2009 dofinancovával kraj ze svých zdrojů dvakrát tolik peněz než rok předchozí,“ řekl krajský radní z odboru sociálních věcí Pavel Petráček. „Pokud bude trend pokračovat, prostě sociální služby nedoplatíme. Není to možné. Mohlo by totiž chybět až dvě stě milionů korun.“

Již na záříjovém zasedání ale rada kraje probírala navýšení dotací pro příspěvkové organizace o 25 milionů korun. Od začátku roku tak sumu zvýšil celkem o 37 milionů korun.

V možném ohrožení se podle Pavla Petráčka ocitá osmnáct zařízení, jejichž zřizovatelem a hlavním zdrojem peněz je Liberecký kraj. Je to osmdesát procent všech sociálně zaměřených příspěvkových organizací v kraji, mezi nimi například i Jedličkův ústav a Domov Marta na Nové Rudě. „Dotace na tento rok byly opravdu poněkud pokrácené,“ řekl ředitel libereckého Jedličkova ústavu Vladimír Ptáček.

„Škrty ovšem nebyly takové, abychom museli výrazněji zasáhnout do chodu ústavu. Pokud hodlá stát krátit dál, budeme se muset čím dál víc obracet na zřizovatele, tedy na kraj. Spolupracuje se s ním ale dobře, snaží se, abychom nemuseli nic rušit,“ řekl Vladimír Ptáček.

Příspěvkové organizace žádají o státní peníze zvlášť na každou službu, kterou provozují. V případě Jedličkova ústavu je to například sedm služeb. Jedná se o čtyři domovy pro zdravotně postižené, denní a týdenní stacionář a odlehčovací službu. „Není pravidlem žádat dotace na všechny služby, my tak ale v současnosti činíme,“ řekl ředitel Ptáček. „Nejhorší scénáře s pokrácenými dotacemi si nechci ani představovat,“ dodal.

Kromě státních a krajských peněz jsou totiž příspěvkové organizace závislé i na penězích od svých sponzorů. „Část nákladů nám pomáhají pokrývat a nechci jejich pomoc podceňovat, ale samotné sponzorské dary provoz ústavu rozhodně neutáhnou,“ řekl Vladimír Ptáček.

Státní škrty by se mohly podle radního Petráčka dotknout kvality poskytovaných služeb, které by zákonitě musely být levnější. „Rozhodně ale nechceme žádné služby ani zařízení rušit,“ dodal jedním dechem. „Zákon podobný postup ani neumožňuje.“

Co by ovšem žádné státní škrty ovlivnit neměly je plánovaná stavba kamenného hospice, kterou kraj plánuje na přelom let 2011 a 2012. „Náklady na hospic můžeme rozložit do několika etap, takže není potřeba tolik peněz najednou,“ vysvětlil Pavel Petráček. „Navíc by s financováním jeho stavby i provozu měly pomoci i obce a města prostřednictvím sdružení. Ve stavbě hospiců se ale zpravidla angažuje i ministerstvo zdravotnictví, takže jeho stavba zatím ohrožena není,“ dodal krajský radní pro sociální věci.