Rada kraje schválila smlouvu, která bude přínosem pro sportující mládež a jejich kluby. Český olympijský výbor totiž poskytne celkem 2 178 764 korun. „Peníze získal Český olympijský výbor od loterijních společností a zavázal se je použít výhradně na podporu sportu dětí a mládeže. Jsme rádi, že se Český olympijský výbor rozhodl pro jejich využití ve spolupráci s kraji a je na místě mu touto cestou poděkovat," uvedla Alena Losová, členka rady kraje pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Podle darovací smlouvy je částka půl milionu korun určena na projekt s názvem Česko sportuje Sazka Olympijský víceboj a Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů, který díky sesbíraným datům ukázal, že děti z Libereckého kraje jsou sportovně nejzdatnější z celé republiky.

V minulém ročníku se do víceboje zapojilo v našem kraji celkem 8 720 žáků. Nejúspěšnější školou byla potom Základní škola v Desné. Díky tomuto úspěchu sem sportovat za dětmi přijela Denisa Rosolová nebo Miroslava Knapková.

Stejnou částkou přispěje i kraj

Zbývající část finančních prostředků ve výši 1 678 764 korun může kraj využít dle vlastního uvážení na podporu pravidelné sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže. „V současné době se budou připravovat podmínky na vytvoření Programu na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech v letošním roce," dodal ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter. Ty totiž teprve určí, jak a kdy mohou sportovní oddíly čerpat prostředky na svou činnost. Celé částka ovšem bude vyčerpána ještě letos.

Jednou z podmínek přijetí tohoto daru bylo, že Liberecký kraj využije na podporu sportu dětí a mládeže minimálně stejnou částku ze svého rozpočtu v roce 2015. Tato podmínka již byla splněna díky dotačním fondům přímé podpory.

Podmínky získání dotace co nejdříve

„Některé výklady novelizovaného zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poněkud komplikují poskytování dotací, ale věřím, že se podmínky programu podaří projednat v radě kraje na jejím zasedání 16. června. Následně zveřejníme výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace," dodala radní Alena Losová s tím, že podmínky programu budou stanoveny tak, aby co nejvíce omezily administrativu a kritéria pro přidělení dotací byla co možná nejjednodušší a nejtransparentnější.