Stížnosti studentek tlumočili vedení školy studentští tutoři během loňského letního semestru a ombudsman případ vyhodnotil jako nevhodné pedagogické postupy a nevhodnou interakci se studenty při výuce. „Případ nevhodného chování pedagoga na katedře anglického jazyka mě velice mrzí. Těší mě pak to, že ho na fakultě ihned a rázně řešili a vyřešili,“ sdělil rektor liberecké univerzity Miroslav Brzezina.

Výsledkem je, že vyučující se rozhodl odstoupit na vlastní žádost z pracovního poměru na fakultě k 5. březnu. Samotný případ ukázal důležitost studentských tutorů a tutorek. Podle děkana FP TUL k nim mají studující nejblíž.

Na některých katedrách, například právě na katedře anglického jazyka, působí ve dvojici tutorka-tutor. „Díky nim a díky univerzitnímu ombudsmanovi se podařilo celý neblahý případ odhalit a rychle řešit. Za důležité považuji, že jsme dali jasně najevo, že pokud se vyskytnou, nebudeme podobné případy na fakultě tolerovat a že máme k jejich řešení efektivní mechanismy,“ zdůraznil Jan Picek.

Plavecký bazén v Liberci potřebuje rozsáhlou rekonstrukci.
Bazén v Liberci čeká na rekonstrukci už několik let, pomoci by mohl i kraj

Kromě zavedení studentských tutorů na katedrách věnují na fakultě také zvýšenou pozornost studentskému hodnocení kvality, které vyhodnocují hned na několika úrovních. „Účast stále není taková, jakou bychom očekávali, přitom je to velmi účinná a anonymní cesta, jak se o nevhodném chování svých zaměstnanců mohu dozvědět. Znovu proto na studující apeluji, aby věnovali čas vyplnění této ankety,“ dodal Picek.

Řadu opatření zavedli také na dalších fakultách. Běžnou součástí akademického provozu jsou tutoři nebo studentští poradci, kteří jsou proškolení v tom, jak postupovat v případě, že zachytí zprávu o nevhodném chování pedagoga nebo pedagožky. Na fakultách také bedlivě sledují studentské hodnocení kvality. „Na rámec těchto opatření zavedli již před dvěma a půl lety fakultní ombudsmanku na fakultě umění a architektury. Již běžná jsou také společná sezení pedagogů na začátku akademického roku, na nichž dostávají informace o vhodné formě kontaktu se studujícími,“ podotkl mluvčí TUL Radek Pirkl

Na začátku i v průběhu akademického roku měl univerzitní ombudsman sérii přednášek pro zaměstnance i studenty TUL zaměřených na rovný přístup, diskriminaci, šikanu či sexuální obtěžování na akademické půdě. „Naše univerzita byla jednou z prvních, která pozici univerzitního ombudsmana před rokem a půl zavedla. Cíl všech těchto opatření je jediný, zachovat na Technické univerzitě v Liberci bezpečné studijní prostředí, ve kterém se studující i vyučující budou cítit komfortně,“ dodal Brzezina.

Ilustrační foto
Lidé v kraji přicházejí na internetu o miliony korun, policie radí obezřetnost

V minulosti řešili na univerzitě nevhodné chování jednoho z docentů, který měl na studentky sexistické narážky. Pedagog byl stažen okamžitě z výuky a vznikla zvláštní komise, která se případem zabývala. Jejími členy byli mimo jiné i odborníci na právo a gender a komise nyní přišla se závěry svého vyšetřování. Podle nich se dotyčný dopouštěl jednání s prvky šikany a univerzita s ním rozvázala pracovní poměr.