"Madla u vozíku jsou nízká a komplikují manipulaci asistenční osoby s Pavlíkem," vysvětlila pečovatelka Jana Stránská.

Vojáci-chemici se rozhodli Pavlíkovi a potažmo jeho ošetřovatelkám pomoci. „Vojáci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany uspořádali finanční sbírku na úpravu mechanického vozíku pro devítiletého chlapce. Na konci dubna navštívili malého Pavlíka přímo v jeho pečovatelském domově a předali mu peníze ze sbírky," řekla mluvčí vojáků Vlastimila Cyprisová.

„Osobně si cením toho, že se našli lidé, kteří finanční částkou přispěli. Vážíme si vojáků, jak k tomu přistoupili. Mám radost, že se to povedlo. Je to velká pomoc, jak pro nás pracovnice, tak pro Pavlíka," přijala pomoc s nadšením nejen vedoucí pečovatelského domu Jitka Buriánková.

Liberecký dům pro dětské klienty navozuje atmosféru skutečného domova s nadstandardním vybavením.

„Dům poskytuje dětem komplexní péči, všestranně je podporuje a co nejvíce se přibližuje rodinnému zázemí. Vytváří prostředí, které je blízké běžnému způsobu života," popsala vedoucí Jitka Buriánková. Děti zde mohou rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti. Dům nabízí i zájmové, kulturní a sportovní aktivity.