Z důvodu rekonstrukce musela pavilon dočasně opustit i většina chovaných druhů, zůstala pouze tříčlenná skupina šimpanzů. Zatímco mangabejové žlutobřiší a giboni bělolící našli přechodný domov v ostravské zoologické zahradě, makaci lví byli přesunuti do uvolněného výběhu po mangabejích. Kočkodani Dianiny společně s tamaríny pinčí zůstali taktéž v Zoo Liberec. Nicméně tlupa makaků lvích si zrekonstruované prostory neužije. Liberecká zoo se po dohodě s mezinárodním koordinátorem rozhodla ukončit jejich chov.

„Přestože se jedná o ohrožený druh, četnost jeho populace chovaná v lidské péči je dlouhodobě stabilní. Oproti tomu mangabejové žlutobřiší, kočkodani Dianiny i giboni bělolící jsou v zoologických zahradách chováni poměrně vzácně, a proto je v zájmu záchrany druhu naopak jejich chovy rozšiřovat,“ vysvětlila zooložka a kurátorka chovu primátů Petra Bolechová.

Dojde tak ke zlepšení životních podmínek a welfare primátů. Návštěvníci mohou makaky lví v liberecké zoo pozorovat až do poloviny října. Pak budou za účelem obohacení chovu transportováni do jiných zahrad. Tři samci budou zařazeni do tlupy makaků v Zoo Plzeň a dvě samice poputují za novým partnerem do izraelské zoologické zahrady v Haifě.

„Rekonstrukce, která potrvá minimálně do listopadu letošního roku, vyjde libereckou zoo zhruba na dva miliony korun,“ dodala mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová.

Dočkají se i papoušci

Nejsou to ale jediné úpravy, kterých se jedno z nejnavštěvovanějších míst v Libereckém kraji dočká. Začnou rovněž stavební práce na novém pavilonu pro novozélandské papoušky nestory kea. Voliéry a chovatelské zázemí pro ně vznikne kompletní přestavbou staré dřevěné budovy za bývalým vchodem do zoo, která kdysi sloužila jako veřejné toalety pro návštěvníky. „Předpokládané náklady na stavbu jsou přibližně 7 milionů korun a realizace by neměla trvat déle než šest měsíců. Nejpozději na jaře příštího roku by pavilonek mohl přivítat své nové ptačí obyvatele,“ řekla Deníku Tesařová.

Letos započne i rekonstrukce návštěvnické části pavilonu žiraf, která samotný chov žiraf významně neovlivní. Jiné to bude s obnovou samotné budovy pavilonu a celého venkovního výběhu, který je v plánu za dva roky. To bude muset stádo žiraf dočasně libereckou zoo opustit. Dokončeny by měly být i stavební a technické úpravy v pavilonu tropů, které přinesou lepší klima a podmínky jak zvířatům, tak i tropickým rostlinám. „Zároveň bych rád připomněl, že veřejnost může naše další plánované investiční záměry včetně jejich vizualizace a aktualit průběžně sledovat na našich webových stránkách v podsekci Budoucnost Zoo Liberec,“ zdůraznil ředitel liberecké zoo David Nejedlo.

Opravy stávajících částí zoologické zahrady započaly po převzetí zahrady Libereckým krajem od města Liberec. Oprav se už dočkal dětský koutek, který je součástí zahrady. Díky tomu se zvedla návštěvnost. „Projektujeme částečnou rekonstrukci Lidových sadů. S novou sezonou budou mít návštěvníci k dispozici nové občerstvení ve spodní části zahrady. Je toho před námi mnoho, a je to možné díky dohodě, kterou uzavřel Liberecký kraj s městem Liberec ohledně společného financování investic,“ dodala náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.