„Prozatím bude parkoviště v předběžném užívání, protože ještě není zkolaudované," uvedl Janďourek. Toto parkoviště bude prvním v Liberci, kde bude možné platit za parkování i kartou.

Rekonstrukce parkoviště v blízkosti sídla policie je součástí první etapy výstavby nové komunikace označované jako Nová Pastýřská. Modernizace zahrnovala prvky modrozelené infrastruktury pro lepší vsakování dešťové vody. Nejvýraznější změnou je nová alej se stromy. Původní hliněný a bahnitý povrch nahradily dlažební kostky a nově přibyl chodník.

I když oficiální otevření parkoviště proběhne příští týden, řidiči ho již využívají. Přístup je zatím možný provizorní cestou od Tržního náměstí, protože rekonstrukce Sokolské ulice a havarijní oprava vodovodu pod knihovnou komplikuje příjezd z druhé strany.

Modernizace zahrnovala také úpravy části Tržního náměstí, kde bude začínat Nová Pastýřská. Tichý asfalt, jednostranná alej s osmi stromy, nový chodník a sloupy pro světelnou signalizaci u výjezdu z náměstí do křižovatky s Budyšínskou a Durychovou ulicí jsou součástí těchto úprav. Po dokončení Nové Pastýřské bude dopravu na této křižovatce řídit semafor.

Na podzim, po dokončení aktuální rekonstrukce Sokolské ulice, plánuje radnice zahájit další dvě etapy výstavby Nové Pastýřské, které spojí do jedné zakázky. Město nyní hledá firmu, která tuto silnici postaví. O projektu Nové Pastýřské, která má propojit Tržní náměstí se Sokolskou ulicí a ulevit dopravě v horním centru města, se v Liberci diskutuje už více než 20 let.

Mohlo by vás zajímat: Historická vozidla vyrazí do terénu. Začíná letní sezóna nostalgických jízd

V Libereckém kraji začíná letní sezóna nostalgických jízd. | Video: Jiří Louda