Zatímco v minulosti se dočkala výměny rozvodná větev Město, nyní přišly na řadu větvě Textilana vedoucí přes areál bývalého textilního podniku směrem na Králův Háj, sídliště Broumovská a Kunratickou, a Vratislavice, která zásobuje teplem především Hanychov, Doubí, Vesec, Rochlice, Zelené údolí a právě Vratislavice nad Nisou.

Cílem projektu je především snížení tepelných ztrát a zvýšení efektivity dodávek tepla, což následně přispěje k dlouhodobější stabilizaci ceny tepla pro zákazníky připojené k soustavě centrálního zásobování. „Horkovody budou zároveň více odpovídat jak současným, tak budoucím trendům a nárokům připojených odběratelů. Modernizace infrastruktury nám umožní efektivněji využívat zdroje a poskytovat našim zákazníkům spolehlivé a ekologické zásobování teplem,“ řekl předseda představenstva Teplárny Liberec Jan Sedláček s tím, že po dokončení projektu zmizí pára z Liberce. „Celý projekt se uskuteční mimo topnou sezónu, kdy funguje odběr pouze teplé vody a není potřeba vytápění. Spotřeba energie je výrazně nižší,“ dodal.

Liberecká teplárna zásobuje tepelnou energií téměř 13 tisíc domácností převážně na libereckých sídlištích, dalších více než 120 odběratelů z terciární sféry a desítku průmyslových podniků. Je technologicky propojena se sousedním zařízením na termické zpracování odpadů Termizo, které ji poskytuje více než dvě třetiny energie potřebné pro výrobu tepla.

Projekty GreenNet II a III zahrnují mimo jiné i výměny rozvodů o délce 24 kilometrů a aktualizace 85 výměníkových a předávacích stanic. Součástí investice je také modernizace samotné teplárny a spalovny komunálního odpadu Termizo, která zásobuje teplárnu horkou párou. Náklady se vyšplhaly přes miliardu korun, hotovo by mělo být na podzim příštího roku.

Rekonstrukce bazénu v Liberci by se mohla vejít do miliardy.
Bazén v Liberci: Kdy se uzavře? Kam chodit plavat? Co s dětmi? Známe odpovědi

Celková hodnota této investice přesahuje jednu miliardu korun a předpokládané dokončení projektu je plánováno na podzim roku 2025. „Investice bude částečně hrazena formou dotace z Národního plánu obnovy, hlavní část financí poputuje z fondů evropské investiční skupiny Cube Infrastructure Managers, našeho nového majitele. Bez jeho podpory bychom takovou investici do dlouhodobě udržitelného způsobu distribuce tepla nebyli schopni realizovat," osvětlil předseda představenstva společnosti Enetiqa a předseda dozorčí rady Teplárny Liberec Jörg Lϋdorf.

Modernizace rozvodných teplovodních sítí sníží ztráty při přepravě tepla o 25 %, zároveň dojde k redukci emisí skleníkových plynů a snížení závislosti výroby tepla a zemním plynu. Zmizí tak i většina nevzhledných parovodů, počítá se s tím, že větší část horkovodního potrubí bude uložena pod zem. „Našim občanům v roli uživatelů teplárny to přinese stabilizovanou cenu tepla, protože teplárna bude topit efektivněji. A díky tomu, že zmizí nevzhledné trubky, bude veřejný prostor upravenější,“ podotkl náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Výměna parovodního potrubí za horkovodní umožní efektivnější, ekonomičtější a ekologičtější napojení nových odběratelů na teplárnu, ale zároveň otevře dveře pro nové developerské projekty, firmy a instituce. Teplárna plánuje vybudování čtyř tlakových zásobníků na horkou vodu, zatímco společnost Termizo instaluje novou turbínu, která umožní efektivnější využití přebytkového tepla, čímž se zvýší množství vyrobené elektřiny z odpadu.

Ilustrační foto.
Zánik po 150 letech? Škole v Kunraticích hrozí konec, rozhodne zápis

„GreenNet není jen investicí do infrastruktury, je to náš závazek vůči planetě a dalším generacím. Věříme, že společně s našimi partnery a občany města města Liberce můžeme dosáhnout pozitivních změn a přispět k udržitelnějšímu a zdravějšímu životnímu prostředí pro nás všechny,“ zdůraznil Sedláček.

Modernizace se neobejde bez stavebních pracích. „Bude to náročné. Máme vydaných mnoho takzvaných dopravních inženýrských opatření a snažíme se, aby nejnáročnější výkopové práce v těch nejexponovanějších lokalitách byly dělány přes prázdniny, kdy je v Liberci poloviční provoz,“ dodal Šolc.

Mohlo by vás zajímat: Liberecké tiskárny se mění před očima. Další dům je hotový, rýsuje se i kavárna

Zdroj: Jiří Louda