„S blížícími se volbami bylo zjevně potřeba ukázat Liberečanům něco reálného. Neschopnost politického vedení města ovšem vyřešil náměstek Jiří Šolc po svém. Parkoviště u Hokejky tak staví přímo pod okny desítek bytů na černo, bez potřebného stavebního povolení. Považuji to za neuvěřitelné pohrdání zákony a právy lidí, kteří zde žijí,“ kritizuje postup města Jindřich Felcman, zastupitel za Zelené/Změnu pro Liberec.

Zástupci města se nařčení brání. „Ano, šli jsme nestandardním způsobem. Ovšem máme kladná stanoviska všech dotčených orgánů, protože jsme museli stihnout kácení stromů ještě v době vegetačního klidu, tedy do konce března. Museli jsme se rozhodnout, zda provedeme kácení teď nebo až na podzim, což by odsunulo stavbu parkoviště na další rok a to jsme s ohledem na obyvatele Hokejky, kteří na něj čekají už několik let, nechtěli,“ uvedl Petr Židek (ODS), radní města Liberce. Podle něj byla žádost o stavební povolení podána, je v řízení a podle všeho bude kladně vyřízena. „Lidé se nemusí obávat, že parkoviště nebude,“ podotkl Židek.

Podle opozice, která se obrátila na stavební úřad kvůli vyjádření k probíhající stavbě, už v dané záležitosti probíhají z jeho strany správní kroky. Měla být vydána písemná výzva k bezodkladnému zastavení prací na nepovolené stavbě a zároveň bylo zahájeno řízení o odstranění této nepovolené stavby. Dle vyjádření stavebního úřadu byly taktéž v návaznosti na zjištěné skutečnosti provedeny úkony k zahájení přestupkových řízení z důvodu evidentního porušení povinností podle stavebního zákona.

V lokalitě chybí několik stovek míst k parkování.
U Hokejky přibude přes 50 míst k parkování. Situace je zde kritická

„Podle stavebního zákona je možné za tento přestupek uložit městu pokutu až 500 000 korun. Budu žádat náměstka Šolce, aby udělenou pokutu uhradil ze svého. Nevidím jediný důvod, aby tuhle trapnou kampaň, která více než co jiného ukazuje neschopnost současného vedení města, platili Liberečané ze svých daní,“ dodal Felcman.

K případnému správnímu řízení a pokutě náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc (zvolen za SLK) sdělil: „Ohledně výše, anebo zdali vůbec bude pokuta udělena, nebudu spekulovat, byl by to výsledek správního řízení.“

Město se rozhodlo pro stavbu nového parkoviště zejména kvůli akutnímu nedostatku míst pro stání aut, kterých tady podle průzkumu schází asi čtyři stovky. Ruprechtické sídliště je jedním z největších v Liberci a jen panelový dům nazývaný Hokejka má 693 bytů. Téměř každý rodina zde vlastní automobil a některé mají i dva vozy.