Kvůli nabídkám, které přišly a převyšovaly maximální cenu 162 milionů korun stanovenou na stavbu, zrušil výběrové řízení na dodavatele. Nyní se kraj rozhodl vyhlásit nový konkurz a počítá s navýšením ceny za zakázku o 15 procent.

„V projektu chceme pokračovat a není možné ho zastavit, protože okolí krajského úřadu je neudržitelná. Nesplňuje ani funkci, ani tvar, které by mělo centrum v okolí významné krajské instituce splňovat,“ uvedl hejtman Martin Půta. Kraj nechal projekt z roku 2017 přecenit a ještě přidal pátnáctiprocentní rezervu. „Věříme, že se do soutěže bude někdo schopný přihlásit a budeme projekt vzešlý z architektonické soutěže realizovat,“ poznamenal hejtman.

Podoba parkovacího domu a části nového dolního centra Liberce.
Parkovací dům v Liberci zatím nebude. Stopla ho válka

Kraj nyní aktualizoval předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a připravil nové výběrové řízení. „Celkové výdaje projektu jsou nově stanoveny na 291,3 milionu korun. Výše desetiprocentního spolufinancování způsobilých výdajů a výše dotace se nemění. Na projekt parkovacího domu kraj získal dotaci. Celkem dochází k navýšení původně schváleného závazku o 42,4 milionu korun,“ dodal Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Dotaci z Evropské unie již má Liberecký kraj potvrzenou. Jedná se celkem o 80 milionů korun.

Budoucí podoba Centra urgentní medicíny v Liberci. Vizualizace KNL
Raketový růst cen zastavil stavbu centra urgentní medicíny v Liberci

Parkovací dům spolkne asi tři čtvrtiny nákladů, ostatní peníze půjdou na úpravu okolí, zeleně i inženýrské sítě a podobně. Mimo jiné se budou v rámci stavby instalovat retenční nádrže, jako příprava na hospodaření s vodou v této lokalitě. Vybudované bude i třeba schodiště do ulice Náchodská, což žádá město Liberec.

„Nyní je u budovy krajského úřadu 138 parkovacích stání, z toho ani jedno pro veřejnost. Nový projekt přinese celkem 244 míst, přičemž rovných sto bude vyhrazeno právě veřejnosti,“ dodal Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy.