Hodnotící komise, v níž zasedli nejen zástupci města, ale i nezávislí architekti, odborníci na urbanismus, dopravu, krajinářské řešení, kulturu a sociologii, vybírala návrh řešení Papírového náměstí v několika kolech. „Účastnily se čtyři týmy architektů vybraných hodnotící komisí na základě referenčních projektů a metodik přístupu z celkově 16 přihlášených týmů. Kromě vítězného studia re:architekti se soutěžního dialogu účastnily i ateliéry Rehwaldt Landscape Architects, ten skončil druhý, a BETWEEN a consequence forma, kteří obsadili třetí místo,“ popsala Zuzana Koňasová z Kanceláře architektury města Liberce (KAM).

Oblast Papírového náměstí je v současnosti vnitřní periferií na okraji libereckého centra. „Cílem soutěže bylo nalézt koncepční návrh rozvoje širšího území kolem náměstí a stanovit základní principy budoucí výstavby. Vítězný návrh kvalitně řeší širší návaznosti a vztahy v území a přináší detailně promyšlené principy utváření a fungování nové čtvrti. Zároveň přichází s odvážným názorem na soudobější charakter nové zástavby, přičemž respektuje historické souvislosti. Nastavená regulace elegantním způsobem řeší strukturu zástavby i ve stísněných podmínkách, včetně oslunění a osvětlení,“ okomentoval návrh vedoucí KAM Jiří Janďourek.

Nově otevřená pobočka společnosti DGS dá práci až čtyřem stovkám lidí na Fýrldantsku.
Ve Frýdlantu otevřela společnost DGS nový výrobní závod na automobilové díly

Navržená veřejná prostranství dobře odrážejí charakter čtvrti, jejich řešení se zakládá na jasném rozdělení prostranství, vymezení ulic a úzkých průchodů. „Předložený koncept zklidňuje dopravu v rezidenční oblasti a navrhuje pěší město krátkých vzdáleností. Krajinářské řešení je detailně promyšlené a propracovaný je i koncept využívání a zasakování srážkových vod. Zabývá se také řešením bývalé slévárny Linserky a umožňuje úpravy směrem k potřebám města i soukromých subjektů,“ doplnila Koňasová.

Pozitivně komentuje vítězný návrh i člen komise Jindřich Felcman. „Velmi dobrý a originální je přístup k regulaci struktury zástavby. Bloky jsou přiměřeně rozbité, aby se i při hustší zástavbě dosáhlo dostatečného oslunění bytů. Zároveň to pomáhá udržet historické „genius loci“ Papíráku, tedy lehce chaotické a členitě vystavěné prostředí,“ popsal své dojmy z komise Felcman. Vyzdvihl také, že oproti jiným dvěma návrhům dosáhli re:architekti ekonomicky výhodného poměru počtu bytů a dalších prostor pro komerci a služby oproti výměře veřejných prostranství. Celkem je zde odhadnuta kapacita na 419 nových bytů. Za zásadní považuje vymístění aut z Papíráku, který je jimi dnes doslova ucpaný. „Re:architekti přišli s radikálním řešením městské čtvrti bez aut. Parkování bylo vymístěno do parkovacího domu, který by byl postaven na volném městském pozemku vedle parkoviště supermarketu Billa – Na Rybníčku. K jednotlivým domům si může člověk zajet autem např. vyložit nákup, ale následně musí odjet pryč,“ popsal člen komise.

Současná podoba Papírového náměstí

Vítězný tým nyní zpracuje podrobnou územní studii celého řešeného území, která bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu a koordinaci soukromých a veřejných investic. Zároveň zpracuje architektonicko-krajinářský návrh městských teras, jejichž úprava by mohla být jednou z prvních realizovaných akcí celého dlouhodobého záměru.

Ve čtvrti v okolí Papíráku je řada pozemků nevyužitých, stojí tu vybydlené domy a oblast nepůsobí příliš lákavě. Některé jsou města a jiné patří soukromým vlastníkům. V minulosti se již objevilo několik různých záměrů na novou výstavbu, ale žádný dosud nedostal reálné obrysy a také se nesetkal s velkým nadšením ze strany Liberečanů.