Svou roli ale sehrál také ledový duben, který byl pro návštěvu zámků a hradů v libereckém kraji krajně nevhodný. „Vzhledem k tomu, že do konce roku budou ještě některé památky otevřené, očekáváme, že pokles návštěvnosti bude zhruba pětiprocentní,“ řekl Deníku Miloš Kadlec.

I přes menší zájem turistů však památky v Libereckém kraji nepostihl pokles návštěvnosti tolik jako v jiných regionech. Historické objekty ve středních a jižních Čechách se totiž museli letos smířit až s třináctiprocentním poklesem návštěvnosti.

Více lidí než v loňském roce přišlo pouze na Sychrov. Přilákalo je nejen dobré jméno památky, ale také zajímavý program. Kromě netradičních prohlídek totiž zámek pravidelně hostí koncerty vážné a středověké hudby a množství různých slavností. „K 31. říjnu navštívilo Sychrov o 699 lidí více než v minulém roce. Do konce roku přitom počítáme s dalšími deseti tisíci návštěvníky,“ poznamenal Miloš Kadlec.

Podle něj by slabší rok neměl nějak památky ohrozit. Návštěvnost se totiž pouze vrátila na hodnoty, na kterých byla před několika lety. „Poslední dvě sezony byly z hlediska návštěvnosti abnormálně úspěšné. Také letos mají památky v Libereckém kraji vyšší výnosy, než se kterými ve svých rozpočtech počítaly,“ dodal ředitel krajské pobočky Národního památkového ústavu.