Téma letošního roku je: „Společné dědictví, společné hodnoty“. I letos tato akce spojí Liberec s partnerským městem Žitava, kde se památky veřejnosti otevřou v neděli 9. září 2018. Vydejte se proto v neděli do Žitavy Trilexem (vlaky) a získejte zpáteční jízdné zdarma. Stačí si v jednom ze žitavských zpřístupněných objektů nechat orazítkovat jízdenku. Stejně tak to platí i dnes pro Žitavské občany – nechte si orazítkovat jízdenku a zpátky jeďte zdarma.

Celý den budou na trase Viadukt – Lidové sady a zpět jezdit historické tramvaje, 3x denně vyjede historická tramvaj na trasu Rybníček – Vratislavice n. Nisou výhybna a zpět

Zpřístupněné objekty během akce Dny evropského dědictví v Liberci dne 8. září 2018

Liberecká radnice, Obřadní síň, Salonky č. 209 a 210, balkon, chodby radnice a radniční věž, 9:00 – 17:00
Expozice zapomenuté dějiny města Liberec, Expozice zapomenuté dějiny města Liberec, 10:00 – 17:00
Divadlo F. X. Šaldy, foyer, hlediště, jeviště, herecké šatny, Klimtova opona, 9:00 – 14:00
Kavárna Pošta, Interiéry, 9:00 – 17:00
Liberecké podzemí, kryt civilní obrany v ul. Lucemburská, 8:00 – 17:00
Kostel sv. Vincence z Paoli, Perštýn, Interiéry, 9:00 – 17:00
Dolní kasárna, hlavní budova kasáren, muzeum chemického vojska, výstup na věž, 9:00 – 17:00
Valdštejnské domy, interiéry, 9:00 – 17:00
Appeltův dům, interiéry, klasicistní schodiště, 9:00 – 17:00
Nádražní budova, Horní Růžodol, Výstava o historii trati a budovy nádraží, 9:00 – 17:00
Škola Na Bojišti, interiéry, výstup na věž, 9:00 – 17:00
Bývalý Hirschmannův mlýn (letos nově), interiéry řemeslného pivovaru, ochutnávka piva, 10:00 – 17:00
Technické muzeum Liberec, expozice automobilů, motocyklů, jízdních kol a tramvajové a železniční dopravy, 10:00 – 17:00
Strossova vila, interiéry, 9:00 – 17:00
Kulturní centrum Lidové sady, interiéry, výstup na věž, 8:00 – 17:00
Liberecký zámek, přízemí a kaple zámku, výstup na věž, 9:00 – 17:00
Liberecká synagoga, interiéry, 10:00 – 16:00
Oblastní galerie Liberec, expozice, 10:00 – 17:00
Kostel sv. Antonína Velikého, Sokolovské nám., interiéry, výstup na věž, 9:00 – 17:00
Kostel Nalezení sv. Kříže, Malé nám., interiéry, 9:00 – 17:00
Kostel sv. Bonifáce, Dolní Hanychov, interiéry, výstava obrazů, výstup na věž, 9:00 – 18:00
Severočeské muzeum v Liberci, expozice hudebních nástrojů, výstup na věž, 9:00 – 17:00
Kino Varšava, interiéry, 13:30 – 21:30
Technická univerzita v Liberci – budova L (letos nově), Nanokolovrat, elektroauto, virtuální realita, 12:00 – 17:00
Technická univerzita v Liberci – budova G (letos nově), Laboratoře svařování a lepení fakulty strojní, 12:00 – 17:00
Liebigova vila, Interiéry, sál bájí, zahrady, výstupy na věž, 9:00 – 17:00
Kostel nejsvětější trojice, Vratislavice n. Nisou, interiéry, varhany, výstup na věž, 9:00 – 17:00
Kaple vzkříšení, Vratislavice n. Nisou, Architektura a interiéry, 9:00 – 17:00
Rodný dům F. Porsche, interiéry, život a dílo F. Porsche, 9:00 – 15:00
Pivovar Konrád, Prohlídky pivovaru, 11:00 – 16:00
Automuzeum Vratislavice n. Nisou, Expozice autoveteránů, 10:00 – 17:00