„Podmínkou účasti v soutěži je dokončení celkové obnovy nebo ucelené etapy rekonstrukce nemovité kulturní památky v kalendářním roce, za nějž je cena udělována, tedy v roce 2020. Podmínkou je, aby se vlastník samotný podílel na obnově nejméně padesáti tisíci korun,“ uvedla náměstkyně hejtman Květa Vinklátová.

Příjem elektronických přihlášek začne 1. února a potrvá do 30. dubna. Vítěze soutěže vybere odborná komise, složená ze zástupců Libereckého kraje a Národního památkového ústavu. Majitel vítězné stavby obdrží finanční odměnu ve výši padesát tisíc korun.

Loni se vítězem soutěže Památka roku Libereckého kraje stala rekonstrukce a dostavba sídla sklářské společnosti Lasvit v Novém Boru, o rok předtím to byla restaurátorská obnova štukových omítek a výmalby kostela Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou. Předtím to byly například rekonstrukce fasád papírny číslo popisné 5 v Hamru na Jezeře, obnova zámku ve Svijanech či obnova sýpek hospodářského dvora bývalého zámku v Černousích.

Lasvit Nový Bor
Krajskou stavbou roku je sídlo Lasvitu. Firma slaví na několika frontách

Na území Libereckého kraje se nachází 2248 nemovitých kulturních památek, z nichž je 39 na seznamu těch ohrožených. „Když se lidé seznámí s pozitivními příklady obnovy, může se stát i to, že si nějakou nemovitost v regionu zakoupí a kulturní památku posléze v podstatě zachrání. Tak tomu bylo například u Kittelova domu, zámku Návarov a několika lidových staveb ve Žďáru u České Lípy,“ řekla Květa Vinklátová.