Kompletní obnovu ulic kolem Lesní v Lidových sadech chystá město Liberec už přesně deset let. A nyní na ni dojde.

Opravě ale zřejmě padne za oběť kromě jiných stoletých i starších vzrostlých stromů také alej v Mozartově ulici, což se nelíbí jak opozici, tak i lidem, kteří tu bydlí. Podle náměstka primátorky pro dopravu a technickou infrastrukturu Lukáše Martina (ČSSD) značná část stromů je přestárlých a už v podstatě dožívá.

„Dendrologický průzkum, který jsme tu nechali udělat, odhalil, že 20 procent stromů je ve vyloženě kritickém stavu, polovina je s velmi omezenou hodnotou a perspektivou a 30 procent má průměrnou hodnotu, ale velmi omezenou perspektivu, danou nevhodným místem jejich umístění,“ uvedl náměstek.

Do kácení aleje promluví i občané

Proti plošnému kácení se staví především opozice. „Rekonstrukci Lesní a okolních ulic připravovalo město už v roce 2001. Projekt sice radnice tehdy zaplatila, ale neuskutečnil se. Podobně tomu bylo i u Lesního koupaliště,“ podotkla Kateřina Absolonová z opoziční Změny pro Liberec. „My považujeme za chvályhodné, že se chce město konečně do obnovy ulic pustit. Ale pokácet najednou 300 stromů se nám zdá příliš drastickým zásahem do životního prostředí v této čtvrti,“ doplnila zastupitelka.

Podle ní by jak ke stromům, tak i k lidem, kteří tu žijí, bylo bývalo šetrnější, kdyby město neporazilo všechny dřeviny najednou, ale kácelo postupně a každý strom hned nahradilo novou sazenicí. „Doufáme, že ještě dojde k redukci počtu stromů, které chce město pokácet,“ řekla Kateřina Absolonová.

V pondělí 29. srpna pořádá město k plánované rekonstrukci Lesní ulice debatu s občany. Uskuteční se v Základní škole Lesní od 16.00 hodin. „Navrhneme na místa po vykácených stromech vysadit malokorunné lípy do zelených pásů a ochránit je proti zimnímu solení zvýšeným obrubníkem,“ upřesnil Lukáš Martin.

Nové sazenice má chránit nízká ocelová zábrana. Podle Kateřiny Absolonové je rekonstrukce plánována na období 2011 až 2012. Jak odhaduje zastupitelka, ke kácení by mělo zřejmě dojít v období vegetačního klidu, tedy od prvního října do 31. března.

„Lidé, kteří v dané lokalitě bydlí, už založili občanské sdružení, které chce stromy chránit,“ doplnila opoziční zastupitelka. Občané by měli být o chystané rekonstrukci informováni také letáky ve schránkách.

Jak uvedlo vedení města, důvodem opravy ulic jsou zastaralé inženýrské sítě, které je potřeba vyměnit. Projekt by měla realizovat firma Valbek. „Předpokládaná cena rekonstrukce komunikací v celé lokalitě je 70 až 100 milionů korun. Město na ni zatím peníze nemá a stromy kácet nebude, dokud někde neseženeme finance a nezačneme stavět. Letos to už určitě nebude. Projekt jsme připravili a besedu s občany děláme proto, abychom je o plánovaných opravách informovali v předstihu,“ vysvětlil náměstek Lukáš Martin s tím, že vedení radnice hledá, zda by na projekt nemohlo využít některou ze státních dotací.