Bolestné zaplatila pojišťovna v rámci pojištění majetku a odpovědnosti nemocnic. „Klienti odmítli původně navrženou částku a jen na bolestném získali dvakrát vyšší. V současné době se zpracovávají posudky na ztížené společenské uplatnění a psychickou újmu, lze tedy čekat, že odškodnění ještě poroste.

Nehody se stát mohou, nicméně zásadní je, aby nemocnice vždy přijaly odpovědnost a pacienty adekvátně odškodnily,“ uvedl Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia, která zastupuje dva z devíti poškozených.

Krajská nemocnice Liberec.
Devět pacientů skončilo po operaci ve frýdlantské nemocnici s otravou krve

„Cítím úlevu, že jsme se konečně dočkali nějaké satisfakce, kterou představuje bolestné ve výši několika desítek tisíc korun. Rozhodně se nám vyplatilo o nároky bojovat. Nyní se nabízí otázka, jaké budou další kroky. Jsem přesvědčen, že máme nárok i a na odškodnění za prožité psychické útrapy. Následky otravy se dotkly jak nás, tak i našich blízkých, kteří o nás měli strach,“ vysvětlil bývalý pacient frýdlantské nemocnice Karel Šípek a dodal, že jako podnikatel na „poměrně dlouhou dobu přišel o možnost vydělávat, a proto by považoval za adekvátní mít kompenzovaný i ušlý zisk“.

K otravám došlo ve frýdlantské nemocnici v listopadu 2018. Devět pacientů, kteří zde byli hospitalizováni, jevilo příznaky otravy, potýkalo se se selháním orgánů a šokovým stavem. První výsledky testů odhalily, že jedna z lahviček s anestetikem používaným ve Frýdlantě byla kontaminovaná bakterií acinetobacter.

Stejná se objevila i v krevním testu jednoho pacienta. Spekulovalo se, že tato bakterie mohla být příčinnou otravy. Případem se zabývala policie, která ho ale odložila, protože nenašla konkrétního pachatele. „V průběhu vyšetřování kriminalisté nezjistili příčinnou souvislost mezi nesprávným používáním anestetika a způsobenými zdravotními následky pacientů.

Krajská nemocnice Liberec.
Příčina otrav ve Frýdlantu je stále neznámá

V rámci rozsáhlého šetření však kriminalisté zjistili, že způsobem, jakým bylo anestetikum aplikováno, mohla být porušena povinnost postupovat podle schválených souhrnných údajů o přípravcích uložených zákonem o léčivech a porušením této povinnosti je možné kvalifikovat tuto skutečnost jako přestupkové jednání podle zákona o léčivech. Z toho důvodu byla věc odevzdána k projednání správnímu orgánu,“ tlumočil tehdy stanovisko policie mluvčí Vojtěch Robovský.

Nyní se případ znovu otevřel. „Státní zastupitelství rozhodlo o vypořádání stížností poškozených a vrátilo nám spis k doplnění,“ potvrdil Deníku Robovský. Podle Tomáše Becka to může být důležité i pro další odškodnění pacientů.

Nárok na náhradu škody vznikne pacientům v případě, že jim je poskytovatelem zdravotních služeb způsobena škoda na zdraví, která je způsobena protiprávním jednáním tohoto poskytovatele nebo osob, které jeho jménem zdravotní služby poskytují. Protiprávním jednáním se myslí úmysl nebo nedbalost.

Nemocnice Frýdlant
Otrava ve Frýdlantu: Testy objevily anestetikum kontaminované bakterií

„Samotná výše odškodnění je pak otázkou individuálních okolností daného případu, závažnosti poškození zdraví a trvalých následků. Je také třeba říci, že většina těchto kauz končí spíše mimosoudním vyrovnáním než soudním sporem. Obecně však finanční odškodnění u nás bohužel nedosahuje takových částek jako v jiných vyspělých státech,“ dodal Jan Strnad z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners.