Původně muzeum plánovalo otevřít už tuto sobotu. „Muzeum bylo téměř tři roky uzavřené. Připravilo pro návštěvníky kompletně novou náplň expozic, tudíž se i přes nařízená omezení dá očekávat velký zájem veřejnosti o jeho návštěvu. Limit lidí, kteří mohou být společně ve vnitřních prostorách, je však tak malý, že by se to celé velmi těžce organizovalo. Nechceme, aby otevření a návštěva muzea byly spojeny se zbytečným rizikem nákazy a šíření nemoci Covid-19,“ vysvětlil ředitel muzea Jiří Křížek.