"Město v posledním století několikrát změnilo svou tvář. Když se po válce vyměnilo obyvatelstvo Liberce přišly i výrazné zásahy do podoby Liberce," řekl k výstavě její kurátor Luděk Lukuvka. Muzeum chce návštěvníkům v kontextu dosud nevystavených exponátů ukázat architektonické a urbanistické proměny Liberce.

Liberec mohl vypadat i jinak

Výstava představí například dosud nepublikované dobové fotografie i nerealizované architektonické návrhy v podobě autorských modelů z 60. a 70. let 20. století, které muzeum schraňuje. Architekturu minulých staletí doplní i modely novějších návrhů zástavby z 20. století.

Tak, jak vypadalo město na počátku 20. století, nyní nevypadá. Nezměněné zůstaly jen vilové čtvrti. Svůj prostor dostanou také zájmové iniciativy, jako je Liberec v minulosti a současnosti nebo Bovera club, které spontánní aktivitou přispívají k širšímu sdílení poznání složitého vývoje města.

Severočeské muzeum je institucí evropského formátu. Ve sbírkách uchovává předměty pocházející z mnoha kontinentů a z různých období. Ačkoliv není muzeum zaměřené regionálně, chce nyní dát prostor i místní historii.

Severočeské muzeum v Liberci na facebooku

Výstava Liberec kontra Reichenberg bude do jisté míry rozšiřovat novou stálou expozici Fragmenty Liberce a na ni budou postupně navazovat další projekty, zaměřené například na industriální a fašistickou architekturu, fenomén družstevního bydlení, sídliště a další.

Do budoucna by Severočeské muzeum na dalších projektech týkajících se libereckého regionu rádo intenzivněji spolupracovalo s dalšími institucemi, jako je Národní památkový ústav, sousední Oblastní galerie a také Technická univerzita Liberec.