Podle ekonomické náměstkyně hejtmana není úprava náplavky v současné době prioritou kraje. „Jedinou investicí, kterou kraj zastaví, je úprava okolí sídla Libereckého kraje. Ta nám v tuto chvíli přijde zbytná,“ řekla Jitka Volfová.

Primátor Jaroslav Zámečník nicméně potvrdil, že Liberec s projektem dále počítá. „Pokračujeme ve spolupráci s architektonickou kanceláři, která vyhrála soutěž na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení. Na tom se bude pracovat dál. Chceme být připraveni. Spoléháme na to, že v roce 2021 bude nový dotační program, kde budou finance na rekultivaci či rekonstrukci veřejných prostranství,“ vysvětlil primátor.

Na náplavku vypsal Liberecký kraj architektonickou soutěž, kterou vyhrálo studio re:architekti. To se podílelo také na dopracování území, které se chystá rekultivovat město. „Požádali jsme je o to, aby byl celý prostor navržený jednou rukou,“ řekl Deníku městský architekt Jiří Janďourek.

Na městských pozemcích se tak má zvýšit kapacita parkování o 35 nových stání. Vybudují se zde dvě nové lávky, které zvýší prostupnost území, a vznikne nové dětské hřiště.

Prostor má doplnit kompletně nový městský mobiliář a nové veřejné osvětlení. Součástí změn mají být i nové zastávky tramvaje. Podle Janďourka půjde o exkluzivní část města.

„Společně s výstavbou, která tam teď probíhá, vznikne kus města, který bude renovovaný a rekonstruovaný. Náplavky bývají jedním z nejkrásnějších pobytových míst a myslím si, že byť nemáme tak velkou řeku, ocení ji všichni obyvatelé i turisté,“ prohlásil.

Kraj plánoval vybudování náplavky včetně nového parkovacího domu. Kvůli finančním dopadům způsobeným koronavirovou krizí byl projekt rozdělen na dvě etapy. Jedna řeší náplavku a úpravu okolí a ta druhá stavbu parkovacího domu, předpokládané náklady jsou ve výši 220 milionů korun.

Zatímco výstavba parkovacího domu za 120 milionů by mohla být financována ještě v tomto programovém období Evropské unie z Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou, investici na zvelebení okolí svého sídla ve výši přesahující 100 milionů korun kraj odložil na neurčito.

„Je to jediný projekt, který je z důvodu koronavirové krize přesunut na jindy. Uvědomujeme si, že jsme odpovědní za to, jak vypadá okolí krajského úřadu. Nadále ale na projektu pracujeme a uskutečníme ho, jen o něco později,“ okomentoval rozhodnutí hejtman Martin Půta.

Projekt stavby parkovacího domu je ve fázi žádosti o vydání územního rozhodnutí. To Liberecký kraj předpokládá v září 2020. Poté bude muset hejtmanství ještě žádat o vydání stavebního povolení. V současné době se pracuje na projektové dokumentaci. Podle náměstka hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek Jana Svitáka není v ohrožení ani přípravná fáze vybudování náplavky.

„Peníze na ni máme vyčleněné v rozpočtu odboru investic a správy nemovitého majetku krajského úřadu. Pokud vše půjde dle nově nastaveného harmonogramu, pak počítáme, že dokumentaci pro výběr zhotovitele bychom měli mít k dispozici v první polovině roku 2021,“ sdělil Sviták.

S podobným termínem počítá také město Liberec. Podle primátora Jaroslava Zámečníka tak jde spíše o „nešťastné vyjádření paní náměstkyně“ než o konec liberecké náplavky.