Ještěd totiž České radiokomunikace zakoupily v roce 2000 od soukromého vlastníka, správce konkurzní podstaty úpadce – společnosti JIZERA a.s. K tomuto obchodu však vedla čirá nutnost, nikoliv spekulativní záměry, které jsou dnes společnosti občas podsouvány. „Důvodem bylo zachování rozhlasového a televizního vysílání v libereckém kraji, neboť hrozilo, že by minimálně jeho kontinuita mohla být ohrožena,“ uvádí tisková mluvčí společnosti Lucie Borovičková.

Pronájem je krokem k záchraně

V té době byl však vysílač ve velmi špatném stavu. Ihned po koupi musely České radiokomunikace investovat do nezbytných oprav více než 30 miliónů korun. Částka však pokryla pouze základní opravy. Společnost se proto po roce 2006 pokusila získat dotaci od tzv. Norských fondů, které měly pokrýt náklady na rekonstrukci Ještědu jako celku. Žádost na projekt, který byl doporučen i ministerstvem kultury, však nakonec byla zamítnuta, neboť Radiokomunikace byly u grantové komise vedeny jako komerční objekt, a ten jako takový nemá na dotaci nárok. A teprve až tato situace dostala Radiokomunikace do pozice „obchodníků s Ještědem“.

„Snažili jsme se totiž pro Ještěd nalézt zájemce, který by, na rozdíl od nás, už na dotace dosáhl, a tak mohl vysílač opravit,“ vysvětluje Lucie Borovičková. Právě na tento postup navazuje i současné výběrové řízení na dlouhodobý pronájem. Jeho cílem je podle slov tiskové mluvčí nalézt toho správného partnera, jemuž by takováto forma umožnila dvě věci, na nichž existence Ještědu stojí – kompletně ho renovovat, což je současně podmínka pronájmu, a vrátit mu pověst atraktivního turistického místa.

„Nabídka dlouholeté nájemní smlouvy výměnou za investice do oprav, je naší formou pomoci této unikátní kulturní památce“, dodává Kamil Levinský, výkonný ředitel pro obchod a marketing Českých radiokomunikací.

Pro kraj nebyl Ještěd tím hlavním

Výběrové řízení však může poznamenat informační šum, který Ještěd v minulých letech provázel. Nabídky totiž dosud ještě podány nebyly. Radiokomunikace se proto rozhodly, že z tohoto důvodu ani nebudou zveřejňovat počet uchazečů. Za vhodné rovněž nepovažují uvést, zda je mezi nabídkami zastoupen zahraniční kapitál.

Lucie Borovičková nicméně alespoň upřesnila podmínky délky pronájmu: „Bude se odvíjet od výše vložených investic ze strany nového nájemce.“ V současnosti byly Radiokomunikace často skloňovány také s přímým prodejem Ještědu. Tímto krokem však jen vyšly vstříc obyvatelům Liberecka, kteří si z drtivé většiny přejí mít Ještěd ve správě kraje. Pravě jemu totiž Radiokomunikace Ještěd nabídly. Už v červnu 2009, však od jeho zástupců obdrželi vyjádření, podle něhož kraj od koupě ustoupil z důvodu, že před Ještědem upřednostnil jiné, tzv. rozpočtové priority.

Více čtěte zde:

Koupě Ještědu: slova, ale žádné činy

Kraj Ještěd nevzdal, peníze mu ale chybí

Ten, kdo chce Ještěd, ho musí také zachránit