„V rámci projektu nazvaného „Toulky minulostí" pátrají členové SPO po místní historii. Kopírují staré dokumenty, mapy a fotografie, dokumentují vyprávění starousedlíků. V roce 2011 získali informaci o vystěhování ostašovských rodin na sever Německa. Celkem se jednalo o 108 lidí převážně z Ostašova a Karlinek," řekla předsedkyně SPO Pavla Haidlová.

SPO na základě těchto informací napsal dopis občanskému sdružení v Dechowě a také do novin (Säschische Zeitung), že by rád kontaktoval tyto starousedlíky nebo jejich potomky. „Netrvalo dlouho a ozval se předseda Občanského sdružení v Dechowě pan Bernard Hotz s tím, že v Dechowě dosud žije Karl Wachtel a Kurt Demuth, kteří pocházejí přímo z Ostašova. Na základě článku z novin se také ozval syn Karla Wachtela Udo Wachtel. Následovala výměna několika dopisů i fotografií a nakonec také pozvání do Dechowa, kam se v roce 2012 vypravilo 6 zástupců SPO," doplnila Haidlová.

Ze vřelého setkání nakonec vzniklo přátelství mezi Ostašováky a Dechowáky. Vzájemně se navštěvují. „V roce 2013 pozval spolek Dechowáky do Liberce. Navštívili Ještěd, radnici, centrum města a především Ostašov. Pan Demuth navštívil svůj rodný dům, děti Karla Wachtela se vyfotily u domu svého otce, který stojí naproti kostelu. V ostašovské škole proběhla beseda s místními občany a dětmi," vylíčila předsedkyně SPO.

Minulý týden pak Ostašov opět zavítal do Dechowa. Hlavním bodem setkání bylo uspořádání výstavy předmětů, které pocházejí přímo z Ostašova. Jednalo se o knihy, noční stolek, kufr, nádobí, váleček, holicí sadu, fotografii ostašovských hasičů, zkrátka předměty, které sebou Ostašováci přivezli v roce 1945 a některé z nich dokonce používají dodnes. Členové ostašovského spolku přivezli Dechowákům směrovou tabuli na Ostašov (575 km), která našla místo na tamní křižovatce.