Danuša Vyskočilová pochází ze Slovenska a v Českém Dubu učila až do svého odchodu do důchodu. Ve škole založila logopedický kurz a nabídla tak dětem možnost zdokonalit jejich řeč. Danuša Vyskočilová včera večer získala od starosty Českého Dubu Jiřího Milera ocenění za dlouholetou práci s dětmi.

Velkým přínosem pro Český Dub byla Danuša Vyskočilová zejména také díky své činnost v oblasti kulturního a společenského života.
„V Podještědí jsem měla možnost poznat mnoho dobrých a hodných lidí, především v horších časech, které jsem prožila. A velice děkuji za tuto poctu,“ sdělila Deníku.

Druhým oceněným se stal katolický farář Josef Matura, který v současné době působí ve Světlé pod Ještědem a zcela neodmyslitelně patří k lidem v kraji pod Ještědem. Své ocenění si zasloužil za šíření náboženství po celém Liberecku, především pak v oblasti Českodubska. Po roční vojenské službě v Novém Městě pod Smrkem odešel sloužit církvi do Světlé pod Ještědem. Staral se také o další obce v oblasti Českodubska.

„Myslím si, že by se našlo více lidí, kteří by si ocenění zasloužili. Nemyslím si, že bych nějak vynikal. Ale přesto vám moc děkuji a vážím si toho,“ uvedl po ocenění Josef Matura. Slavnostní večer u příležitosti předávání ocenění významným osobnostem Českodubska proběhl v historické Českodubské johanitské komendě.