V minulosti sloužila budova č.p. 87, která stojí v centru města Osečná, k obecním účelům. Později zde sídlila škola, poté kadeřnictví, kino, společenský sál a jako zázemí ji využívali pracovníci technických služeb města. Objekt postupně chátral a až na výjimky nebyl řadu let využíván.

To se nyní změnilo, objekt prochází rekonstrukcí a získá nový háv i využití. Město získalo dotaci na investiční sociální projekt, díky čemuž zde vznikne víceúčelové sociální centrum. To poskytne sociální služby, které ve městě doposud chybí. „Sociální oblast považuji za velmi důležitou. Jsem rád, že náš projekt ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo a že začneme i my poskytovat sociální služby, které v Osečné tolik chybí. Na nákladech spojených s provozem sociální budovy se bude podílet Město Osečná. Není zde plánována žádná ekonomická činnost,“ sdělil starosta Osečné Jiří Hauzer s tím, že hotovo by mělo být do konce letošního roku.

V rámci projektu proběhne celková rekonstrukce budovy, která se nachází v těsném sousedství městského úřadu a kostela sv. Víta. Díky dílčí přístavbě směrem do dvora vzniknou v budově tři nadzemní podlaží s plnohodnotným využitím. V přízemí budovy budou poskytovány pečovatelské služby ambulantní formou, včetně zázemí pro pracovníky terénní a sociální služby, kancelář a sklady pro pomůcky. V 1. patře budou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Ve 2. patře budou sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V každém podlaží bude k dispozici sociální zařízení a bezbariérový přístup zajistí vestavěný výtah.

Město Osečná zároveň počítá s navazujícím projektem v podobě revitalizace stávajícího prostranství zadního vstupu do radnice a městského domu č.p. 87 a odstavnou plochu pro osobní vozidla při ulici Školní. V rámci už připraveného projektu vznikne odstavná plocha pro 12 osobních automobilů pro zaměstnance radnice, návštěvníky úřadu a sociálního domu. Součástí úprav budou potřebné terénní úpravy, výstavba opěrné stěny, schodiště a řešení hospodaření s dešťovými vodami ze zpevněných ploch. „Navrženo je doplnění veřejného osvětlení o dvě nové lampy a nebude chybět ani nový mobiliář v podobě tabule na úřední desku a pro výlep, laviček, odpadkového koše, boxu na popelnice, stojanů na kola, zahrazovacích sloupků a sochy,“ dodal Hauzer.