Zamýšlená oprava spočívala v opravě podlahy dvougaráže, výměně dřevěného obložení štítu a věže, opravě fasády včetně obkladů, nátěru střešní krytiny, opravě stěn interiéru a výmalbě, opravě dřevěné podlahy v patře, výměně žlabů a svodů, výměně okenních a dveřních otvorů, zajištění hydroizolací podřezáním a provedení odkopu pro odvedení vody od budovy. Na závěr byla na objekt umístěna kovová lampa, vlajkový stožár, plechová cedule s vypáleným písmem a nápis „1936“.

„Chtěl bych touto cestou poděkovat generálnímu zhotoviteli a místním firmám, kteří se na akci podíleli za dobře odvedenou práci a Ministerstvu zemědělství ČR za finanční příspěvek. Zbrojnice po slavnostním předání místním hasičům opět plně poslouží k sušení hasičských hadic po zásazích a na parkování jejich vozidel“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.