„Skvělé umístění považujeme za důležité. Za prvé jsme o probíhající analýze nevěděli, za druhé bylo hodnocení provedeno zvenčí, nezávislými hodnotiteli,“ uvedl šéfredaktor Libereckého zpravodaje Pavel Chmelík. Pod drobnohledem organizace se ocitlo pět posledních čísel zpravodajů do letošního září. Jako určující stanovili takzvaný index BENEFIT. „Ten pomocí několika indikátorů měří, nakolik je obsah periodika přínosný pro občany,“ popsali autoři v analýze.

Mezi pozitivní indikátory patří například množství informací o rozhodování radnic či prostor věnovaný alternativním názorům na práci úřadu. Negativním indikátorem je třeba nadstandardní počet zmínek a fotografií primátora a radních nebo nepodepsané články. Hodnota indexu v případě Libereckého zpravodaje činila 74,75 %. Vítězné Brno získalo 75,2 %, naopak nejvíce propadl Litvínov s pouhými 20,64 %.

Liberec byl nejúspěšnější například z hlediska poskytování prostoru alternativním názorům. Může za to například pravidelná rubrika s názory zastupitelů nebo leckdy i kritické příspěvky občanů. Liberec si však především polepšil oproti roku 2014. V obdobné analýze tehdy zdejší zpravodaj dopadl s indexem 47,79 %, což je spíše negativní výsledek.

„Za poslední čtyři roky došlo k nárůstu důležitých informací pro občany na úkor méně důležitého obsahu,“ odůvodnil zlepšení výsledku Chmelík. Celkové republikové výsledky podle Oživení nedopadly příliš lichotivě. „Jasně ukazují, že radniční noviny většinou stále neplní svoji funkci,“ shrnul předseda Oživení Martin Kameník.

DVĚ DOPORUČENÍ

Podle analytičky Šárky Trunkátové by pomohlo, kdyby radnice dohled nad zpravodaji přenechaly zastupitelstvu. V Liberci na zpravodaj dohlíží redakční rada složená z koaličních i opozičních politiků a úředníků. „Druhým krokem je požadavek na profesionální redaktorskou práci,“ dodala Trunkátová. Autory příspěvků v Liberci jsou především zaměstnanci tiskového oddělení, příspěvkových organizací a sami politici.

I přes ocenění se v minulém volebním období promítla do místního zpravodaje nevraživost mezi vládnoucím hnutím ANO a Změnou pro Liberec. Zástupci Změny například tvrdili, že jsou jim články politickými konkurenty ve zpravodaji cenzurovány a přepisovány. „Ačkoliv je redakční rada složená z politiků, nikdy do obsahu v negativním slova smyslu nezasahovali a akceptovali naši vizi městských novin, za což jim patří dík,“ uzavřel Chmelík.