„Přejezd je každý den uzavřen od sedmi hodin do půlnoci. V této době musejí řidiči využít značené objízdné trasy po komunikaci I/35,“ řekl Deníku vedoucí odboru dopravy libereckého magistrátu Pavel Rychetský.

Další uzavírky zasáhnou také provoz městské hromadné dopravy v této lokalitě. Od 7. do 9. listopadu bude totiž od čtrnácti do devatenácti hodin uzavřen železniční přejezd v ulici Tolstého. Od 11. do 13. listopadu se k této uzavírce přidá ještě železniční přejezd v ulici Rynoltická. Oba přejezdy budou neprůjezdné současně vždy od sedmi hodin do půlnoci.

„Městská hromadná doprava bude vedena po objízdné trase s tím, že autobusová zastávka Hamrštejn bude bez náhrady zrušena v obou směrech. Linka číslo 16 pojede z Kryštofova Údolí po náhradní trase přes Chrastavu a Andělskou Horu. Vynechaná část linky bude zajištěna náhradní linkou X,“ vysvětlil Pavel Rychetský.

Poslední uzavírka se dotkne železničního přejezdu na silnici II/592 v Andělské Hoře. Ten bude neprůjezdný od 18. do 20. listopadu, vždy od sedmi do devatenácti hodin. Mezi jednotlivými etapami plánovaných rekonstrukcí budou přejezdy upraveny pro přejezd vozidel bezpečnou provizorní povrchovou úpravou, která zajistí průjezd vozidel. Uzavírky přejezdů však značně ztíží práci záchranářům.

„V době jednotlivých uzavírek nebude možné do uzavřených úseků umožnit vjezd složkám Integrovaného záchranného systému,“ potvrdil Deníku Pavel Rychetský.

Svoz komunálního odpadu by měl být v době uzavírek zajištěn. Případné přemístění nádob na komunální odpad bude podle Pavla Rychetského předem projednáno se střediskem jednotlivých firem a se všemi uživateli, kterých by se změna stanoviště měla týkat.