Voda šla tehdy přes hráz a narušila ji, více než stoleté vodní dílo přesto vydrželo. Už loni se na přehradě provedly první opravy, aby mohla znovu sloužit a pomohla ochránit území při jarním tání. „Další opravy čekají hráz letos, zpevnit je třeba hráz i břehy,“ řekl ředitel jabloneckého závodu Povodí Labe Jaroslav Jaroušek.

Mlýnice byla jednou ze zastávek skupiny amerických odborníků na snižování povodňových rizik, kteří ve středu navštívili Liberecký kraj. Její členové mají zkušenosti z doby nejhoršího hurikánu v amerických dějinách Katrina spojeného s masivními povodněmi na řece Mississippi v roce 2005 a podíleli se i na obnově města New Orleans a jeho infrastruktury.

Skupina odborníků vedená bývalým starostou New Orleans Rayem Nagineminem je v Česku od pátku. Seznamuje se s konkrétními protipovodňovými opatřeními a zároveň přednáší o svých zkušenostech s řízením povodňových rizik. Mimo jiné navštíví i brněnské výstaviště, kde ve vodním polygonu pořádá Česká protipovodňová asociace v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI živé ukázky protipovodňových opatření.

Záplavy, které loni v srpnu postihly Liberecký kraj, způsobily škody přes osm miliard korun a postihly více než polovinu území kraje. Na 1,7 miliardy vyčíslilo škody na vodních dílech i vodotečích v kraji Povodí Labe. Pět lidí připravila tehdy velká voda o život, další 2000 jich přišly o střechu nad hlavou. Soustava přehrad, které v oblasti Jizerských hor vyrostly na počátku minulého století, pomohla ale podle vodohospodářů dopady zmírnit.

„Zadržely kolem 3,3 milionu krychlových metrů vody a kdyby jich nebylo, byl by rozsah škod podstatně větší,“ dodal Jaroušek. Mlýnice na Albrechtickém potoce, kterou si dnes američtí odborníci prohlédli, patří mezi první zděné přehrady u nás. Je nejmenší ze soustavy pěti přehrad postavených v letech 1902 až 1911. Hráz dlouhá 159 metrů a 22 metrů vysoká byla podle projektu Otto Intze dokončena v září 1906. Důvodem její výstavby byla snaha zmírnit dopady velké vody a ochránit před povodní území ležící pod vodním dílem v povodí Jeřice. Tisíciletou vodu ale zadržet nemohla. I kdyby byla Mlýnice před záplavami úplně prázdná, k jejímu naplnění by loni v srpnu stačila pouhá hodina.