Podle odhadu odborníka na varhany Radka Rejška bude na opravu potřeba 100 tisíc korun. Na záchranu varhan se pořádá řada benefičních koncertů, v tom posledním vystoupil i pěvec Aleš Briscein.

Přesně před rokem zahájil sbírku na opravu varhan také arciděkanský kostel sv. Antonína Velikého v centru Liberce, který prochází postupnou rekonstrukcí už řadu let. Lidé si zde mohou koupit dokonce konkrétní píšťalu. Bez peněz ze sbírek a darů se kostel neobejde. „Když je dobrý měsíc, vynesou tyto příjmy kolem 30 tisíc korun, nájmy a zálohy na energie přitom činí 58 tisíc,“ připomněl arciděkan Radek Jurnečka.

Vytápění se totiž netýká jen kostelů, ale i fary a dalších objektů, v nichž arciděkanství provozuje charitní služby, spolkovou činnost, ubytování pro lidi s nízkými příjmy či studenty.