Důvodem uzavírky jsou nutné údržbové práce, konkrétně bude provedena izolace klenby mostu a rekonstrukce silnice. Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚ LK) upozorňuje řidiče, že uzavírka zkomplikuje situaci na silnici spojující Jablonec nad Nisou s Libercem přes Vratislavice nad Nisou. „Zhotovitel stavby bude pracovat i o sobotách, čímž se termín celé uzavírky zkrátí o týden oproti původnímu plánu," řekl vedoucí odboru dopravy KÚ LK Jan Čáp tím, že řidiče a občany dotčených míst žádá o shovívavost a pochopení.

Objízdné trasy pro automobily do 3,5 tuny budou vedeny ve směru z Liberce do Jablonce nad Nisou přes ulice Plynární, Pasířská, Havlíčkova, Vodní a U Nisy. V opačném směru je objízdná trasa vedena po silnici III/29024 (ul. Tovární, Ladova), dále po Belgické ulici a přes Kunratice do Liberce.

Vozidla nad 3,5 tuny mají objízdnou trasu stanovenou přes silnici I/65 (směr Rychnov) a rychlostní silnici R 35. Autobusová doprava povede obousměrně po provizorně upraveném tramvajovém mostu. Autobusy tak budou najíždět a opouštět tramvajový pás u firmy ALMIO a na křižovatce ulic Liberecká a Plynární. V těchto místech je proto potřeba dbát zvýšené pozornosti a řídit se přechodným dopravním značením, aby nedocházelo k dopravním nehodám.

Podobná situace je i v Liberecké ulici „u Černobylu", kde nyní náhradní autobusová doprava X11 zastavuje z důvodu bezpečnosti chodců na zastávce tramvaje a projíždí po tramvajovém pásu. Cestujících veřejnou linkovou dopravou se uzavírka nedotkne. Linkovým autobusům, které neobsluhují zastávky mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, bylo doporučeno použít alternativní trasu přes Kunratice a Mšeno nad Nisou.