„Rekonstrukcí projde samotná hráz a také její podloží. Vybuduje se štola, ze které budou provedeny injektáže podloží, aby neprosakovala voda. Vybudovány budou mimo jiné nové spodní výpusti, upravena bude kaskáda s přelivy,“ vyjmenoval primátor Liberce Tibor Batthyány. Dojde také k odstranění nánosů z nádrže.

O TŘETINU DRAŽŠÍ

Velká oprava čeká také opěrnou zeď na pravém břehu. A právě rekonstrukce této části přehrady ji může prodražit až o třetinu.

„Z plánovaných 190 milionů korun náklady na realizaci vzrostly, podle projektu stavby, na 301 milionů,“ vysvětlila mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

Divadelní hádanka č. 1.
SOUTĚŽ: Vyhrajte lístky do divadla. Je tu první hádanka

Podle ředitele Povodí Labe, závodu Jablonec nad Nisou, Bohumila Pleskače náklady vzrostou kvůli problémům v pravobřežním navázání hráze do terénu. „Ukázalo se, že se bude muset použít jiná technologie prací,“ dodal ředitel, který je ale přesvědčený, že výsledná suma může být nižší.

„Vždy se počítá s nejhorší variantou,“ sdělil ředitel s tím, že výslednou cenu určí zhotovitel. „A ta bývá zpravidla nižší,“ dodal Pleskač.

PLATÍ MINISTERSTVO

O tom, kdo bude hráz opravovat, se musí rozhodnout letos. Rekonstrukce bude hrazena z dotací Ministerstva zemědělství, na financování se ale částečně bude podílet i majitel a správce vodní plochy, kterou je Povodí Labe. Celková rekonstrukce přehrady potrvá dva roky a Liberečáci by se měli připravit, že po dobu jejího trvání dojde k omezení provozu v jejím bezprostředním okolí.

Na rekonstrukci přehrady se bude podílet i město Liberec, které bude s Povodím Labe spolupracovat především na úpravách okolí. Podle mluvčí radnice je nutné vyřešit zejména přerostlé stromy, které hrozí pádem.

Autobusové nádraží v Liberci.
Zastupitelé odhlasovali koupi pozemků autobusového nádraží

S menšími úpravami začalo město už před dvěma lety, kdy instalovalo pro zlepšení komfortu návštěvníků bezpečnější vstupy do vody. „Pozinkovaná schodiště se zábradlím stála město 229 tisíc korun,“ připomněl primátor Liberce. Původní schodiště bylo žulové a bylo již v havarijním stavu. Nová schodiště jsou kovová a variabilní.

Čistou vodu v přehradě by mělo zajistit odkanalizování Harcovského potoka, čímž dojde také k omezení rizika lokálních povodní. Radní města projekt odsouhlasili loni v září.

„Má komplexně řešit nakládání s odpadními vodami na celém území města,“ dodala Kodymová.

Kapacita současné kanalizační sítě je maximálně využita a v mnoha okrajových částech Liberce kanalizace chybí úplně. Město bude na projektu spolupracovat se společnostmi Severočeská vodárenská společnost i Severočeské vodovody a kanalizace.

Oddělení rehabilitace má větší prostory určené pro cvičení s pacienty.
Rehabilitace rozšířila prostory. Stále ale chybí desítky lůžek