„Doposud platilo, že firma stavěla tak, aby provoz nebyl během rekonstrukce omezen zcela, ale byl v určitém režimu umožněn. Jsem rád, že vše jde podle plánu. Na zimní období bude úsek zprůjezdněn bez semaforů, pouze s označením projíždíte stavbou a s nutností snížit rychlost na 30 kilometrů za hodinu,“ uvedl Jan Sviták, statutární krajský náměstek pro resort dopravy.

Letos pracovníci firmy Integra stavby dokončili výstavbu 8 zdí v celkové délce 793 metrů, 10 příčných propustků a také dlážděné rigoly. U silnice také odfrézovali asfalt, sanovali a položili ložné vrstvy. Cena stavby je takřka 130 milionů korun. Hotovo by mělo být v květnu příštího roku.