Proti příspěvku se však ozvaly odmítavé hlasy některých zastupitelů opozice, kteří navrhovali nedat v letošním roce na zmíněnou sportovní akci ani korunu a peníze raději přerozdělit jinam.

Peníze do festivalu nechtějí investovat zejména zastupitelé z hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) a uvádějí hned několik důvodů. „Nelíbí se nám, že by měl Liberecký kraj financovat ze svého rozpočtu akci takového rozměru. Navíc, když je zatížen investicí do blížícího se mistrovství světa v lyžování v roce 2009 a patří k nejvíce zadluženým krajů v rámci republiky,“ shrnul zastupitel za SLK Marek Pieter. Ten také za SLK předložil návrh na zrušení pořadatelství zimního olympijského festivalu mládeže 2011.

Navíc SLK argumentovali tím, že uvedená akce nemá podporu ani široké veřejnosti a ani tělovýchovných jednot mládeže. Peníze, které jsou v rozpočtu vyčleněny na zimní festival, by raději viděli v jednotlivých sportovních klubech, v sociální podpoře stárnoucím lidem nebo by je vynaložili na podporu cestovních ruchu či bezpečnosti na silnicích.

Se svým protinávrhem však zastupitelé SLK nejen že neuspěli, ale navíc se setkali s odmítavými argumenty svých kolegů z ostatních stran. „Proč chcete likvidovat mládež a sport pro mládež,“ divil se návrhu například zastupitel za ODS Jaroslav Švehla. Podobnou reakci pak vyvolal protinávrh také v řadách zastupitelů nejen z ODS, ale i ČSSD. Ti se nejen, že odmítli pořadatelství vzdát, ale považovali by to i za nedobrou vizitku kraje směrem k evropským státům či olympijskému výboru.

Na odmítavý postoj zastupitelů za SLK reaguje i zástupce organizačního výboru EYOWF 2011 Vladimír Zemánek. „S negativním postojem především starostů některých obcí se nesetkáváme poprvé. Jsou to však jenom populistická gesta. Na akci, která podpoří mládež, přinese moderní sportoviště a zvýší příliv turistů, není nic špatného,“ okomentoval výpady některých zastupitelů Zemánek.

Zároveň však podotkl, že názor mnohých je ovlivněn zřejmě také nepříliš dobře se vyvíjejícím pořadatelstvím mistrovství světa v lyžování, které má Liberec hostit v roce 2009. „Zimní olympijský festival mládeže je sice mnohonásobně větší akcí svým rozsahem, ale současně mnohonásobně levnější,“ zdůraznil Vladimír Zemánek.

Celkem nebude stát více než 130 milionů korun, které jsou určeny na přípravu akce, modernizaci sportovišť i propagaci a vše ostatní. Navíc se čerpají postupně, a to už od roku 2006, kdy bylo v listopadu pořadatelství 10. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže přiřknuto právě do Liberce.

Co je festival mládeže EYOWF 2011

Festival je vrcholnou událostí mladých sportovců. Pro závodníky ve věku 14 až 18 let představuje totéž, co olympijské hry pro seniory. Jubilejní, 10. EYOWF v Liberci 2011 představí téměř 1500 sportovců ze 40-45 zemí v osmi druzích zimních sportů.

Cílem není všechny discipliny nasměrovat pouze do Liberce. Tam bude centrum a zázemí festivalu, ale záměrem je oživit také další přirozená centra zimních sportů v Jizerských horách a v regionu: Jablonec nad Nisou, Rejdice, Harrachov, Českou Lípu.

V rámci festivalu mládeže budou využity již vybudované moderní areály, které se stavěly pro lyžařský šampionát v roce 2009.