Křižany - „O velkém podvodu na důvěřivé lidi se mluví na Liberecku…“ Tak těmito slovy začala 2. února reportáž v hlavní zpravodajské relaci na TV Prima o Zuzaně Polákové, která je provozovatelkou koňského domova Rolinka v Křižanech. V této reportáži je Zuzana Poláková vylíčena jako pochybná osoba, která prapodivně utratila peníze z individuálních darů od lidí z celé země po požáru stáje.

Neuběhlo ani čtrnáct dní a stejná redaktorka Romana Prošková z televize Genus přichází s dalším odhalením. Zjistila, že Poláková prakticky okradla muže, kterému patřil jeden z koní, kteří loni při neštěstí uhořeli. V druhé reportáži navíc Poláková nedostala prostor ani na jedinou větu své obhajoby.

Co se tedy děje?

Co se dělo okolo první reportáže, dokumentuje nejen její zmíněný úvod. „Byla jsem z toho hodně překvapená,“ popsala Zuzana Poláková. „Byla zde redaktorka Romana Prošková a natáčela se mnou, co vše jsem zde za rok od požáru udělala. Po osmi dnech jsem tyto záběry viděla v televizi, kde mne vystřihli pouze jedinou větu, že se nikdo bát nemusí,“ uvedla Poláková.

Jo vy píšete o mně? Tak já půjdu s Lůcou před tu radu a my si to tam nějak zodpovíme.

telefonicky redaktorka TV Genus (TV PRIMA) Romana Prošková

Jak už jsem dnes jednou řekla, vám se zpovídat nehodlám… Vy si svůj článek překruťte dle libosti…

emailem redaktorka TV Genus (TV PRIMA) Romana Prošková

Pravda? Nezajímá nikoho

Od požáru se o činnost Zuzany Polákové zajímá také Liga na ochranu zvířat z Jablonce nad Nisou. Jednatelka chtěla informovat Proškovou o tom, co se skutečně vše udělalo.

„Z rozhovoru s redaktorkou Proškovou vyplynulo, že ona sama nemá zájem. Ozvali jsme se jí sami s tím, že jsme to s ní chtěli probrat. Jednání redaktorky bylo velice agresivní a ani neměla zájem nás vyslechnout,“ popsala své dojmy z telefonátu s redaktorkou Romanou Proškovou jednatelka Ligy na ochranu zvířat Dagmar Kubištová. Jak dále popsala, reportáž vůbec nevypovídala o tom, co se v Křižanech celý rok dělo. (audio je přiloženo k článku)

Jaká péče je poskytována koním ze strany Zuzany Polákové, na tom se její odpůrci s příznivci nikdy neshodnou. Jediným orgánem, který je však v tomto kompetentní, je Státní veterinární správa.

„Tento případ intenzivně sledujeme i právě vzhledem k problémům, které byly medializovány. Proběhlo již několik inspekcí a v současné době tam nebyla shledána pochybení,“ uvedl pro Deník tiskový mluvčí Státní veterinární správy centrála Praha Josef Duben. Za poslední měsíce jej kromě Deníku jiné médium nepožádalo o vydání oficiální zprávy. „Jelikož to spadá do kompetence Krajské veterinární správy, tak tyto dotazy možná byly směřovány v Liberci. Na centrálu tyto dotazy směřovány nebyly,“ podotkl tiskový mluvčí.

Další reportáž bez vyjádření

Druhá reportáž v negativním slova smyslu předčila onu první od stejné autorky. Ta zcela vynechala vyjádření Zuzany Polákové, ač právě Zuzana Poláková byla v této reportáži vykreslena velice negativně.

Jak pro Deník uvedla autorka reportáže Romana Prošková z regionální televize Genus, která přeprodává své zpravodajství Primě, za svou prací si stojí.
Redaktorka odmítla vyjádření

„Paní Poláková nezvedala telefon a neodpovídala na email. To tam všechno bylo jasně řečené,“ uvedla redaktorka TV Genus Romana Prošková.
„Já jsem postupovala správně. Čtrnáct dní měla možnost se vyjádřit ke všemu. Neudělala to,“ sdělila redaktorka.

„Vám se z toho zpovídat nemusím. Že jste její kamarád mě vůbec nezajímá,“ dodala v zaznamenávaném hovoru Prošková.
Když byla následně redaktorka Prošková informována, že právě má nyní prostor, aby mohla závažné pochybnosti o korektnosti své práce vysvětlit, zareagovala velice odmítavě. „Jo vy píšete o mně? No tak já půjdu s Lůcou (pravděpodobně Lucie Pokorná, redaktorka České televize, pozn. red.) před tu radu a my si to tam nějak zodpovíme. Mějte se. Nashle,“ a zavěsila telefon. (audio je přiloženo k článku)

Krátce po tomto hovoru ještě zaslala email, ve kterém redaktorka píše:
„Zdravím a přeposílám mail, který jsem slečně Polákové posílala už před deseti dny. Za svými reportážemi si stojím, mám je podložené, ale jak už jsem dnes jednou řekla, vám se zpovídat nehodlám, svou práci si klidně obhájím jinde. Vy si svůj článek překruťte dle libosti…“

Email neobsahuje otázky

Email, který přiložila, má být důkazem, že se mohla Zuzana Poláková vyjádřit. Tento email je k dispozici stejně jako zvukový záznam hovoru na webových stránkách Deníku.

Vedle jiného, email sám o sobě neobsahuje ani jednu otázku, neinformuje, že se připravuje další reportáž, ani nežádá Zuzanu Polákovou o vyjádření k připravované druhé reportáži.

„Někteří jedinci opět rádi promluví do kamery, když je o to požádám, ale zatím chci počkat a dát prostor vaší případné obhajobě…“ zakončuje Prošková svůj email pro Zuzanu Polákovou.

Jenže tento prostor jí nikdy nedala. „Redaktorka Prošková mě skutečně vůbec nekontaktovala. Když tvrdí, že jsem jí nezvedala telefon, tak jednoduše lže,“ oponovala Zuzana Poláková z Křižan.

Na důkaz svého tvrzení ukázala výpis nepřijatých hovorů, kde skutečně po ověření čísel není ani jedno, které by patřilo redaktorce Genusu Proškové. Nutno dodat, že však s tímto výpisem lze manipulovat a nelze jej vnímat jako jasný důkaz pravdy.

„Ba naopak, po první reportáži jsem já volala Romanu Proškovou. Byla jsem v šoku, když mi začala vysvětlovat, že je to jen její práce, že jí fakta nezajímají, že jen natočí co má,“ uvedla Zuzana Poláková. „Měla jsem naprosto jiné představy o tom, jaká kritéria pro kontroverzní reportáž platí,“ dodala.

Zpráva, kterou zaslala redaktorka TV Genus Romana Prošková do redakce Libereckého Deníku

Zdravím a přeposílám mail, který jsem slečně Polákové posílala už před deseti dny. Za svými reportážemi si stojím, mám je podložené, ale jak už jsem dnes jednou řekla, vám se zpovídat nehodlám, svou práci si klidně obhájím jinde. Vy si svůj článek překruťte dle libosti…


Email, který zaslala redaktorka TV Genus Romana Prošková do Křižan

From: Romana Prošková [mailto:proskova@genus.cz]
To: polakovazuzana@seznam.cz
Sent: Tue, 05 Feb 2008 20:10:31 +0100
Subject: Genus TV

Dobrý večer slečno Poláková,

vyřiďte prosím svým příznivcům, ať mě neobtěžují v mém volném čase, kterého mám tak málo. Taky za vámi nejezdíme a nevoláme vám večer, děkuji.

Dnešní vyhrožování panem Malcem mám nahrané- nevím, co tím sledujete, ale vezměte na vědomí, že já vás nesoudím, pouze poukazuji na údajný problém, na který naší TV upozornili jiní! Pokud je ve vašem zařízení všechno v pořádku, nemáte se čeho bát, pravda se doufám ukáže a já budu první, která to ráda natočí a zveřejní. Tady aspoň vidíte, kam to až může zajít, když lidi neinformujete (doklady apod.)… ihned si udělají svůj názor, který si nenechají pro sebe. A že těch odpůrců máte požehnaně, viz. internetové diskuse.

Mějte se a přeji, ať vše vyřídíte ve prospěch koní, o které tady hlavně jde!!!

Ps: neustále se ke mně dostávají nové a nové informace, o kterých se v reportáži vůbec nemluvilo a bezpochyby by vydaly na dalších deset zpráv, a protože opravdu nejsem zlá mrcha (jen dělám svou práci, která je občas tvrdá), jen vám zběžně napíšu, co se mimo jiné povídá- váš domov není domov pro chudáky zvířata, ale handl a o koně vám vůbec nejde. Jedna firma vám nabízela stavbu nové stáje nebo rekonstrukce za peníze, které máte, ale odmítla jste, pořád se prý jen vymlouváte a odsunujete potřebné… atd. Pak se nedivte, že se povídají různé věci, které vám škodí! Jestli neprávem, braňte se a dokazujte… někteří jedinci opět rádi promluví do kamery, když je o to požádám, ale zatím chci počkat a dát prostor vaší případné obhajobě…

Romana Prošková, Genus TV.

 

 

Jiné představy má však i TV Prima

Jak uvedl tiskový mluvčí, obecně není takový přístup redaktora v souladu s pravidly práce, která TV Prima stanovuje. Ke konkrétnímu případu se však nemohl v krátkém čase vyjádřit, protože s ním nebyl blíže seznámen.

„Neznám konkrétně tuto reportáž. Obecně při přípravě reportáže platí, že se naši zpravodajci řídí etickým kodexem,“ uvedl pro Deník tiskový mluvčí TV Prima Ladislav Pavlík. „Platí obecná pravidla novinářské práce, ke kterým patří, že zpravodajství má být vyvážené a objektivní a vždy je potřeba dát prostor oběma stranám případného sporu. To obecně rozhodně platí,“ zdůraznil mluvčí.

V případě druhé reportáže vysvětlil, že ač byla na frekvenci TV Prima, byla vysílána regionálně a z toho důvodu za takovou reportáž nenese TV Prima žádnou zodpovědnost, ale tuto přebírá místní regionální dodavatel zpravodajství. „My dáváme prostor regionálním televizím a oni vysílají, co chtějí. V žádném případě nemáme možnost zasáhnout do toho, co regionální televize odvysílá,“ vysvětlil. (audio je přiloženo k článku)

Vše zřejmě skončí u Rady

Nad objektivností televizí a rozhlasů bdí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Jak Deníku vysvětlil její předseda, kauzální reportáž pojednávající o nějakém sporu bez vyjádření protistrany je nemyslitelná. „To je skutečně vážná chyba,“ uvedl předseda rady Václav Žák.

„To je pak porušení zákona. Jedinou výjimkou je, když autor reportáže doloží, že druhé straně prostor skutečně dal a ona jej odmítla,“ vysvětlil Václav Žák.

Jak dále uvedl, i v tomto případě je možné se proti postupu redaktora, respektive televize bránit. „Takto opomenutá strana má tři možnosti. První možnost je, že podle zákona o vysílání požádá o právo na odpověď. To musí být ve stejném čase a rozsahu. Druhou možností je podat žalobu proti této televizi a třetí možnost je stížnost k radě, která může udělit pokutu až do výše 2,5 milionu korun,“ sdělil předseda. (audio je přiloženo k článku)

Odkaz na druhou reportáž TV Genus 12.02.2008

Odkaz na první reportáž TV Prima 02.02.2008