Podle Motejla se ministerstvo nezachovalo v souladu s principy dobré zprávy. Ombudsmanovi nejvíc vadí, že ministerstvo bez patřičného zdůvodnění zamítlo žádost o vyhlášení Tesca jako kulturní památky.

„V odůvodnění chybí také argumenty, jimiž by ministerstvo vysvětlilo, proč se například rozhodlo nerespektovat názor, byť pouze poradní, své odborné komise, která prohlášení stavby za kulturní památku doporučila,“ vytkl úředníkům ve své zprávě Otakar Motejl.
Ministerstvo tak nenaplnilo základní kritérium správního řádu a vydalo rozhodnutí, které je nepřezkoumatelné,“ doplnil.

Také Stavební úřad města Liberce se podle veřejného ochránce práv nechoval korektně. „Tomu lze vytknout, že se v odůvodnění územního rozhodnutí na novostavbu obchodního a kulturního centra Fórum vůbec nezabýval otázkou respektování urbanistického a architektonického charakteru prostředí, a to i přesto, že magistrát měl k dispozici nezávislý posudek, který na nutnost přihlédnutí k celkovému charakteru území upozorňoval,“ konstatoval ombudsman.

Tajemník města Liberce Marek Řeháček bude věc s úředníky stavebního úřadu řešit. „Doposud jsem tuto zprávu veřejného ochránce práv sice neviděl, ale jakmile ji převezmu, tak se jí budu zabývat,“ předeslal tajemník města.

„Úřad Otakara Motejla se vždy vyznačuje striktním respektem k právu a nestranným přístupem. Pokud Veřejný ochránce práv vytýká stavebnímu úřadu pochybení v odůvodnění svého rozhodnutí, tak jistě budeme hledat příslušné preventivní opatření,“ zdůraznil.

Na rozhodnutí to však nic nemění. „Na druhou stranu jsem rád, že Otakar Motejl nezpochybňuje přímo rozhodnutí samé. To znamená, že je rozhodnutí stavebního úřadu v Liberci platné,“ dodal .

Veřejný ochránce práv Otakar Motejl ve své zprávě vyzval města, aby před takovým zásahem vždy nejdříve vedli veřejnou diskuzi.
Na druhou stranu také varoval před tím, aby se vyhlášení památky stalo způsobem zastavení demolice. „Je především úkolem místních samospráv, aby dovedly chránit a rozvíjet architektonický obraz svého města, aby dokázaly města regenerovat a uvážlivě rozvíjet i za cenu ztráty některé hodnoty,“ uvedl.