Jednopatrová stavba s předním vchodem a dvěma bočními okny uvnitř ukrývá vedle sklepní krypty s rakvemi s ostatky pozůstalých dvě nástěnné desky. Franz Neuhäuser patřil k významným oldřichovským občanům. Stál u založení místního sboru dobrovolných hasičů v druhé polovině 19. století, sám byl prvním velitelem. Od odsunu německých obyvatel se o hrobku nikdo nestaral a v roce 2004 někdo systematicky začal „loupat“ měděnou střešní krytinu. Přesto, že na věc bylo vedení obce upozorněno, dotyčnému v kompletním oloupání střechy nikdo nezabránil.

O dvanáct let později se rozhodli členové oldřichovského spolku Živo v Hájích hrobku postupně opravit. „V první fázi členové spolku vyklidili suť z hrobky a okolí, strhli popínavé rostliny, které ničily fasádu, a s přispěním firmy Autoplachty Ryška objekt provizorně zakryli plachtou,“ nastínila počáteční práce členka spolku, kronikářka a místostarostka obce Jiřina Vávrová.

Díky spolupráci s místními dobrovolnými hasiči a finanční podpoře Nadace Via získala hrobka střechu, proběhly sanační práce a spolek pokračoval v opravě vnitřních a vnějších omítek. Hrobku nově zdobí kovaná mříž, loni se uskutečnila výměna oken. Aktivitu spolku podpořily desítky dárců v kampani darujme.cz. „Letos jsme museli udělat nové, tentokrát sanační omítky uvnitř hrobky, protože nám je vzlínající voda poničila. Dokončili jsme vnější omítky, včetně ozdobných říms. Celý objekt jsme znovu očistili, natřeli a vymalovali,“ podotkla Vávrová.

Požehnáno

Projekt rekonstrukce přispěl ke zdárnému cíli a vyvrcholil třetí listopadovou neděli žehnáním hrobky, kterého se ujal římskokatolický duchovní a hejnický farář Pavel Andrš. „Proto tě Bože prosíme, požehnej tomuto místu. Ať zde těla zemřelých odpočívají v pokoji až do příchodu tvého syna, kdy vstanou k novému životu,“ zaznělo z úst žehnajícího faráře. Hrobku a přilehlé hroby pokropil svěcenou vodou. „Voda je něco, co dává život, a bez čeho život ani není,“ dodal. Slavnostnímu předání obnovené hrobky obci Oldřichov v Hájích přihlíželo několik desítek návštěvníků včetně paní Christy a jejího syna Michaela, kteří dorazili z okolí Stuttgartu. Přijeli kvůli požehnání hrobů Köhler a Endler, které jsou v sousedství hrobky. „O události jsem se dozvěděl od manželky. Zajímám se o hřbitovy a o jména lidí, kteří tu byli před námi, proto jsem přišel,“ svěřil se Robert z Vratislavic nad Nisou.

Podle Vávrové podobné památky zachraňují většinou nadšenci, protože z oficiálních míst často není vůle. „Přitom jsou neoddělitelnou součástí místní historie. Chtěli jsme také přispět k přijetí německé historie obce, a to zejména mezi místními poválečnými dosídlenci,“ zdůraznila.

Samotný spolek usiluje vedle ochrany životního prostředí o rozvoj a podporu komunitního života. Organizuje celou řadu akcí pro rodiny a spoluobčany a podporuje volnočasové aktivity dětí a mládeže. Hned první adventní sobotu proběhne rozsvěcení vánočního stromu, začátkem prosince se uskuteční Mikulášská a vánoční trhy. Třetí adventní neděle se ponese v duchu živého Betlému.