„U letiště je plocha veřejného vybavení o velikosti zhruba sedm hektarů. Připravujeme územní předpoklad pro to, aby se sem mohla případně přesunout celá nemocnice,“ uvedl architekt Jiří Plašil z projektového atelieru SAUL. „Technická univerzita by se potom mohla přestěhovat na plochu po zbourané Textilaně,“ dodal.

Přesunu univerzity ovšem brání krom jiného také to, že pozemek po Textilaně je v soukromém vlastnictví, a těžko bude mít škola někdy dost peněz na to, aby si jej mohla koupit.

Mezi dalšími zajímavými nápady, které obsahuje návrh územního plánu, je například další rozvoj sportovního areálu Ještěd, zejména pro lyžování, anebo plán na vybudování logistických center ve městě. Zde by docházelo k překládání zboží ze železnice na kamiony.

„Do plánu jsme zahrnuli také plochy smíšených aktivit. Zde počítáme s tím, že by vedle sebe stály obytné domy a podniky, šetrné k životnímu prostředí. Současně chceme zrušit kategorii zahrádkářských osad. Nerušíme tím samozřejmě zahrádky, ale přesunuli bychom je do kategorie trvalého bydlení. Stejně tady rostou domky načerno,“ přiblížil Jiří Plašil.

Územní plán chce zklidnit střed města a dopravu odvést na okruh, kolem něhož by vyrostly odstavné parkovací plochy nebo parkovací domy. Plán opouští záměr velkého obchvatu města, který by dopravu odvedl na novou silnici pod Ještědem.

Protože nový územní plán počítá s růstem obyvatel, připravují se také plochy pro novou bytovou výstavbu. Nových bytů může ve městě vyrůst až 7 tisíc. Koncept územního plánu, který řeší rozmach města pro budoucích dvacet až třicet let, vznikal dva roky. Liberečané si jej mohou prostudovat na dvou výstavách, v budově Nového magistrátu a v obchodním centru Plaza.

„Lidé se mohou k podobě plánovaného rozvoje města také sami vyjádřit, a to na 16 besedách. První se koná 1. března od 17.00 hodin v kulturním centru Lidové sady,“ uvedl tiskový mluvčí magistrátu Martin Čáslavka. Současný územní plán pochází z roku 2002 a jeho platnost končí v roce 2015. Do té doby musí být připraven nový územní plán podle nového stavebního zákona.