Hned od počátku jsem měl podezření, že ze strany opozice jde jen o „habaďůru“, která nemá sloužit k dosažení dohody, ale k prosazování parciálních zájmů na úkor kvality středního školství, schopnosti jeho financování, a také zcela nepokrytě na úkor odborného školství. Toto mé podezření se postojem ODS na květnovém jednání zastupitelstva potvrdilo.

Není pravda a zásadně se ohrazuji proti tvrzení, že jsem já nebo odbor školství do materiálu předloženého zastupitelstvu vpašoval jiná řešení, než která byla dohodnuta.

Svědkem mi budiž zápis z jednání, který členové pracovní skupiny mohli připomínkovat po posledním jednání do pátku 13. 5. 2011.
Pouhá jedna připomínka se týkala problematiky SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově a nikoliv vámi zmiňovaných témat.

Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana LK, pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu