Roztřídění namátkou vybrané nádoby provedla na podnět libereckého primátora společnost FCC, která na základě smluvního vztahu pro město svoz komunálního odpadu zajišťuje. „Vládní balíček bude zdražovat daň z přidané hodnoty u odpadu z 15 na 21 %. To znamená, že čekáme na příští rok zvýšení nejen přibližně o 6 milionů na náklady na odpad, ale inflací zhruba na celkových 100 milionů z dnešních přibližně 85 milionů korun. S vysokou pravděpodobností budeme muset upravit poplatek za odpad,“ sdělil Jaroslav Zámečník.

Třídění komunálního odpadu

Náhodná sonda ukázala, že obyvatelé krajského města mají v třídění odpadu stále limity. | Video: Jiří Louda

V Liberci obyvatelé za likvidaci komunálního odpadu od letošního roku platí 840 korun za rok a osobu, loni to bylo o 120 korun méně. Příští rok by se mohl vyšplhat na 990 korun. „Opatření, které bychom mohli s občany dohodnout proti neustálému zvyšování, je aby více třídili odpad v černých popelnicích, protože například výsyp sídlištní nádoby jednou týdně stojí 16 tisíc korun za rok. Když obyvatelé málo třídí, dožadují se druhého výsypu, to už vychází na 32 tisíc za rok,“ přiblížil finanční náklady primátor.

Úspora 15 milionů korun

Roztřídění vybraného kontejneru ve sběrném dvoře v Ampérově ulici, které se uskutečnilo ve čtvrtek 13. července, prokázalo, že až tři čtvrtiny odpadu o objemu 800 litrů se dalo dále vyseparovat. Nejvíce převažoval plast a následoval ho papír. Tento výsledek překvapil výkonného ředitele společnosti FCC Petr Grof, který byl optimističtější a čekal menší nepoměr.

„Jsem lehce zklamaný. Nechápu, jak v dnešní době může někdo do směsného odpadu vyhodit například sklo,“ podotkl. Sám poukázal na fakt, že výspy recyklovaného odpadu jako papíru či plastu stojí méně. „Snaha je taková, aby v černých kontejnerech končilo opravdu to, co má a nedá se znovu zpracovat. Aby nás to jako firmu stálo co nejméně a následně to nemuseli promítat do cen pro město,“ zdůraznil.

Podle Zámečníka by město mohlo v případě většího třídění předběžně ušetřit až 15 milionů korun, a tím snížit náklady na černé popelnice. V tom spočívá cesta, jak nezvyšovat poplatek za odpady. „To by mělo občany motivovat. Navíc město platí za občany separované odpady,“ zdůraznil liberecký primátor. Podle Grofa neexistují prostředky, jak lidi silově či ekonomicky donutit k třídění odpadu. „Troufám si říci, že jediný boj je osvěta,“ podotkl s tím, že kdo chce, najde si cestu, jak se odpadu šetrně zbavit,

Se všeobecnou rostoucí spotřebou ve společnosti stoupá také produkce odpadu, zejména obalového. Zatímco u směsného komunálního odpadu bylo zaznamenáno nejnižší číslo od roku 2017, u tříděného odpadu byla situace opačná, kdy u sledovaných komodit došlo k nárůstu. V Liberci na tuto situaci průběžně reagují vytvářením nových kontejnerových stanovišť a posilováním stávajících. „Bohužel přetrvává ukládání rozličného odpadu vedle stanovišť kontejnerů, zejména kontejnerů na sběr využitelných složek komunálního odpadu. Velmi často se jedná o nábytek, matrace, sanitární keramiku, vany, pneumatiky a další objemný nebo napytlovaný odpad,“ dodala mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.