Zákon o odkladu nájmů platí od 27. dubna. Pokud pandemie zapříčinila, že nájemníci nemohli platit nájem od března do konce června, mohou dlužnou částku splatit až na konci letošního roku. Svaz českých a moravských bytových družstev ale upozorňuje na riziko, že začnou vznikat nové dluhy a prohloubí se ty staré.

„Přestože se má zákon o odkladu plateb týkat tržního nájemného, někteří jej chápou jako signál pro neplacení nákladového nájemného, aniž by domysleli důsledky jak pro sebe, tak pro své sousedy,“ řekl předseda svazu Jan Vysloužil. „Řada družstev nevytváří dostatečné rezervy, a tak by se v situaci, kdy by v družstvu přestala polovina členů platit nájemné, mohla dostat do potíží v oblasti zajištění služeb, údržby a podobně,“ dovysvětlil.

Hrozí jim bankrot

Některá SVJ jsou už teď před krachem. „Dlouhodobě je známa situace několika SVJ na litvínovském sídlišti Janov, kdy vlivem přímých neplatičů či prostřednictvím obchodníků s chudobou došlo k vybydlení několika bytových domů a tím de facto ke krachu SVJ,“ připomněl Vysloužil. „Zatím naštěstí nevidíme nárůst těchto případů v přímé souvislosti s dopady aktuální pandemie Covid-19,“ doplnil.

Ředitel České filharmonie David Mareček.
Koncertem na Sychrově jsme poděkovali zdravotníkům, říká šéf České filharmonie

Přibývá ovšem lidí, kteří platit mohou, avšak nechtějí a hledají způsob, jak tuto povinnost obejít. Jejich dluhy v Ústeckém a Libereckém kraji dosahují desítek milionů korun. „V této oblasti naše družstva evidují pohledávky za svými členy nebo za členy SVJ, které jsou našimi družstvy spravovány, v souhrnné výši přesahující 85 milionů korun, což představuje více než čtyřicet procent z celkové částky pohledávek našich členů,“ vypočítal předseda Vysloužil. Dlužníků, za kterými tyto pohledávky směřují, je podle svazu 3 661. Průměrná výše dluhu každého z nich činí 23 240 korun, v praxi se ale spíše jedná o případy, kdy jeden dlužník „naseká“ i statisícový dluh.

Vymohou ještě méně dlužných částek

Svaz českých a moravských bytových družstev navíc upozorňuje na změny v insolvenčním řízení a exekucích. I ty nahrávají neplatičům. Do dubna bylo možné iniciovat nucenou dražbu bytu od hranice dluhu třiceti tisíc. Nově se navýšila na sto tisíc. Soudně vymahatelný dluh tak může vznikat i několik let. Věřitelé ale mezitím přibude jinde. „Je vysoce pravděpodobné, že družstva vymohou ještě méně dlužných částek, než tomu bylo v minulosti. Pokud dojde k dražbě, má SVJ přednostní právo pouze na deset procent z jejího výtěžku,“ upozornil Jan Vysloužil.

Liberecká zoo odchovala mládě vzácného orla křiklavého pomocí inseminace mraženým spermatem.
V liberecké zoo slaví světový úspěch. Odchovali mládě vzácného orla křiklavého

Podle Exekutorské komory ČR je sever Čech postižený exekucemi nejvíce z celé České republiky. „V roce 2019 bylo nejvíce exekucí na tisíc obyvatel vedeno v Ústí nad Labem 126 exekucí. V Mostě to bylo 87 exekucí na tisíc obyvatel,“ sdělila mluvčí komory Lenka Desatová.