Navzdory erudici v oboru světové opery, platil za výrazného následovníka a ctitele české dirigentské tradice, a to jak v oboru hudebního divadla, tak v hudbě symfonické. Byl zároveň vynikajícím znalcem díla A. Dvořáka a B. Smetany, ale také např. symfonické tvorby Gustava Mahlera. Od závěru 50. let se postupně vypracoval v jednoho z nejvýraznějších představitelů své generace, obdařen nevídanou hudebností, ale i osobitým šarmem v dirigentském gestu, aniž by ztrácel otěže nebo upadal do laciného efektu.

Během svého působení v Liberci v 70. letech se mu podařilo např. uvést celý smetanovský operní cyklus, v posledních letech libereckého působení stojí za zmínku zvláště dvojí nastudování Rusalky, dále Prodané nevěsty, ze světové opery pak Pucciniho Manon Lescaut, Tosca či Madama Butterfly. S nebývalou erudicí přistupoval i k operetnímu žánru.

S libereckým publikem se rozloučil v r. 2017 symfonickým koncertem, provedením Dvořákovy Novosvětské symfonie. Své dirigentské dovednosti ještě před několika málo lety předával studentům pražské AMU. Tajemství hudby dovedl rozkrývat s neobyčejnou energií, přísností „padni komu padni“, ale i s taktem a rozhodně se vtipem.

Severočeské muzeum dostalo darem pohlednice. Čtyři zachycují radničního rytíře.
Severočeské muzeum dostalo darem pohlednice. Čtyři zachycují radničního rytíře

Příznačně formulovanou vzpomínku na Františka Babického, pedagoga, poskytl dirigent Jan Bubák: „…pro vyučování operního dirigování nepoužíval žádnou speciální metodu. Nezajímala ho výuka techniky ani akademické analýzy kompozice, to, po čem u studentů prahnul, byla co největší míra fantazie. Věřil na vnitřní svobodu, při níž se interpret dotýká co neblíže tvůrčího procesu skladatele. Studovat u Babického bylo lidsky náročné. Studenty stále podroboval zkoumání, zdali svůj nápad myslí dostatečně vážně a upřímně. Nesnášel hudební faleš. Jeho invence a interpretační nápaditost ztělesňovala estetiku té mýtické generace dirigentů, kteří se nikdy nespokojili s pouhou reprodukcí zápisu, ale hledali co nejsubjektivnější výklad díla.“

Dirigent František Babický zemřel 17. dubna.Zdroj: se souhlasem Divadla F. X. Šaldy LiberecInterpretační mistrovství Františka Babického oceňovali nejen liberečtí diváci. Devět sezon působil v Národním divadle, léta též v ústecké opeře a v neposlední řadě v Armádním uměleckém souboru, kde působil jako šéfdirigent. Do Liberce se však opakovaně vracel, až zde v r. 2002 nadobro zakotvil a působil jako stálý dirigent do r. 2016, kdy odešel do penze.

František Babický se narodil v Praze, ale své dětství prožil v Brandýse nad Labem, kde se jako žák v klavíru a později konzervatorista zapojoval aktivně do uměleckého života. Dirigentský svět se mu otevřel studiem na Pražské konzervatoři a později na AMU, kde se stihl ještě osobně setkat s mistrovstvím Václava Talicha.

Liberecké výstavní trhy se v době své největší slávy staly fenoménem, na nějž se každoročně sjížděly tisíce návštěvníků.
Fenomén, který čeká na restart. Aneb vzestup a pád Libereckých výstavních trhů

Ačkoliv mladý František Babický směřoval spíše k symfonické hudbě, brzy jej osud zavál jako dirigenta do operního světa, ve kterém nalezl netušený potenciál. Po studiích, a krátkém působení v Českých Budějovicích, vstoupil do opery v Ústí nad Labem, v roce 1974 pak poprvé zahájil působení v Liberci jako dirigent a šéfopery.

Byl též znamenitým klavíristou, opakovaně účinkoval např. na Pražském jaru, zajímavostí je, že pravidelně doprovázel také Vladimíra Menšíka v jeho estrádních pořadech. František Babický byl také velkým milovníkem humoru, dobrého jídla a šachové hry, ve všem pak dosahoval znamenitých výsledků. Intelektuální výbava mu dodávala charakteristický nadhled projevující se nezřídka v komunikaci ostrovtipem, v kontrapunktu však stála hluboce lyrická duše, pro niž byl sarkasmus prostředkem obrany proti stylizaci a malosti.

Odešel nečekaně, avšak tak, jak si přál, doprovázen hudbou Gustava Mahlera a Antonína Dvořáka. Jedním z jeho posledních přání, které již nestihl realizovat, bylo zasadit lípu v areálu Smetanovy jabkenické myslivny. Snad se to podaří „in memoriam“ a lípa se zazelená tak, jako vzpomínka na vzácného umělce a pozoruhodného člověka.

Autorem textu je Jiří B. Sturz